Tłumacz Migam

Gmina Rozprza otrzymała dofinansowanie na opracowanie usuwania azbestu

azbrest.jpeg

W bieżącym roku gmina Rozprza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: OPRACOWANIE PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ROZPRZA WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM INWENTARYZACJIze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację, którego otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 90% kosztów całkowitych.

Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz skarbnik gminy Rozprza Bogdan Górecki podpisali Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Wykonawcą – firmą „MERITUM COMPETENCE”.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest rozpocznie się już w pierwszych dniach sierpnia i obejmie teren całej gminy, natomiast jej celem będzie określenie rodzaju, stanu, ilości oraz miejsca występowania tych wyrobów.

Drugim etapem będzie opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania potrwa do końca października 2015 r.

Warto podkreślić, że gmina Rozprza przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, od 2011 roku realizuje zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotąd usunięto ponad 300 ton tych odpadów.

 http://www.zainwestujwekologie.pl

http://rozprza.pl/920/244/ogloszenie-o-przeprowadzanej-inwentaryzacji-wyrobow-zawierajacych-azbest.html