Tłumacz Migam

Karta Dużej Rodziny w Gminie Rozprza

logo karta dużej rodziny.jpeg

                   

15 czerwcu 2015 r. Rada Gminy Rozprza podjęła Uchwałę nr VII/28/2015 w sprawie Samorządowego Programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym ,,Karta Dużej Rodziny’’. Przygotowanie samorządowego programu, projektu uchwały oraz zarządzeń wykonawczych powstawało pod kierunkiem Wójta Gminy Rozprza - Janusza Jędrzejczyka.                                                
                Program jest formą wsparcia dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Rozprza. Ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu.                                                                                          
                Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Rozprza jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny- o numerach początkowych 1010082, którą przyznaje Wójt Gminy Rozprza. Karta jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i mogą się o nią starać rodziny zamieszkałe na terenie gminy Rozprza mające na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej. W naszej gminie wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, wszelkich informacji udziela pracownik socjalny- Agnieszka Piwowarska.

Połączenie ogólnopolskiego programu z samorządowym programem dla rodzin wielodzietnych w gminie Rozprza to wygoda dla jego uczestników, gdyż będą korzystać z tej samej karty.

W samorządowym programie wprowadzona zostanie zniżka dla rodzin wielodzietnych:

  1.  w wysokości 20 % za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Rozprzy oraz w Przedszkolu w Niechcicach powyżej czasu przekraczającego bezpłatny wymiar godzin.

        Na terenie Gminy Rozprza od wielu lat prowadzone są działania na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Systematycznie rozbudowywana jest baza sportowa jak również modernizowane są place zabaw z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
        Mając na uwadze, iż wychowanie dziecka wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych, które w wielu przypadkach stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu domowego rodziny w szczególności dla rodzin wielodzietnych, Gmina Rozprza stara się partycypować w ww. kosztach. Uchwała ma na celu wspieranie rodziny w procesie wychowawczym poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, jak również budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, czemu ma posłużyć zwiększenie dostępności do placówek edukacyjnych zarządzanych przez Gminę.

Wyrażamy nadzieję, że do programu przystąpią także lokalni przedsiębiorcy, co pozwoli rozszerzyć zapoczątkowany ww. uchwałą katalog zniżek dla rodzin wielodzietnych o towary i usługi oferowane w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Wniosek przystąpienia do programu oraz porozumienie są dostępne na stronach internetowych www.rozprza.pl oraz www.opsrozprza.pl .

 Agnieszka Piwowarska

 

Partnerzy:

 

L.p

Nazwa przedsiębiorstwa

adres

zniżka

1.

Salon Fryzjerski JOLA
Dariusz Czajka

ul. Wąska 7,                    97-340 Rozprza

- 10% zniżki na strzyżenie męskie w każdą środę,

- 10% zniżki na strzyżenie damskie w każdą środę,

2.

Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha w Rozprzy

ul. Szkolna 2, 97-340 Rozprza

- 10% zniżki na czesne opłacane w przedszkolu

3.

Restauracja Kasztelanka

ul. Piotrkowska 11,

 97-340 Rozprza

- 1 l coca-coli przy zakupie pizzy familijnej,

- dowóz gratis przy zakupie 2 szt. pizzy

       

4.

Niepubliczne Przedszkole
i Sala Zabaw

BAJKOWO Łukasz Bieliński

ul. Sportowa 30C,                 97-340 Rozprza

- 10% zniżki  na wstęp do Bajkowo,

- 10 % zniżki dodatkowo na wstęp w dniu urodzin dziecka

5.

 

Restauracja Włoski Pomidor

 

ul.Piotrkowska 2,
97-340 Rozprza
- 10 % zniżki na ogólny rachunek, wystawiony w restauracji Włoski Pomidor.
6.

 

Firma Handlowo-Usługowa Krawczyk

Żaneta Krawczyk

 

ul. Rynek Piastowski 26, 97-340 Rozprza

- 5% zniżki od całości asortymentu
7.

 

Tokafe  Concept Tomasz Kaźmierczak

 

ul. Radomszczańska 72,

97-570 Przedbórz,

(Włoski Pomidor w Rozprzy)

- 10% ogólny rachunek w restauracji ,,Włoski Pomidor''

8. 

 

TOTALGEO Usługi geodezyjne Janusz Jarosz

 

Stara Wieś 46 -10% zniżki na wykonanie usługi geodezyjnej