Aktualności

 

 • Modernizacja kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Niechcicach na ukończeniu

  W ramach inwestycji w pierwszej kolejności zostało wykonane odwodnienie obiektu wraz z opaską i wykonaniem wanny w pomieszczeniach kotłowni. Zdemontowano stary piec oraz instalację c.o., a w ich miejsce zamontowany został nowoczesny piec kondensacyjny wraz z silosem na pelet. Istniejąca dotychczas instalacja c.o. została wymieniona na nową. Ponadto naprawione zostały również schody do piwnicy oraz wejście do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

 • Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich

  Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Informacja w/s dodatku węglowego

  Wójt Gminy Rozprza informuje, że dnia 11 sierpnia 2022r ustawa o dodatku węglowym została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę (pozycja 1692 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692). Wniosek będzie można składać  na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem profilu zaufanego) do 30 listopada 2022 roku . Wnioski będą dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy i OPS w Rozprzy oraz na stronie internetowej Urzędu i OPS.

 • Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji

  Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.

 • Rozpoczął się Remont cmentarza wojennego w Milejowie

  Gmina Rozprza rozpoczęła długo oczekiwany remont cmentarza wojennego w Milejewie. Dzięki współpracy wójta gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyka z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bocheńskim oraz posłem na Sejm RP Grzegorzem Lorkiem, Gmina Rozprza pozyskała z budżetu państwa 950 148,00 zł na remont cmentarza wojennego w Milejowie. 1 sierpnia 2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie terenu oraz placu budowy Przedsiębiorstwu Kamieniarsko Usługowemu „POMAR” s.c. z Daleszyc.