Aktualności

 

 

 • Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza

  Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!”
  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 20.09-30.09.2021r.
  Osoby chętne muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  - Zamieszkiwanie na obszarze Gminy Rozprza (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zgodnie, z którym: „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”).
  - osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia.
  - osoba pracująca, która wróciła na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim otrzymają wsparcie jedynie w przypadku, kiedy ta osoba wróci do pracy w momencie zakończenia udziału w projekcie lub do 4 tygodni po zakończeniu projektu).
  - pomyślne przejście procedury rekrutacyjnej.
  - dobrowolne podpisanie Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami wraz ze zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji własnej na rynku pracy, celem pomiaru rezultatów projektu.
  Więcej informacji w REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"
  Biuro Projektu znajduje się Urzędzie Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza pok. nr 20. Godziny pracy Biura projektu: 09:00 – 15:00 w dni robocze.

 • Informacja ZGKG w Rozprzy

  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy informuje, że w dniu 16.09.2021 r. w godzinach 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wola Niechcicka Stara od nr 8a do nr 27, w związku z pracami, które prowadzone będą na wodociągu w obrębie w/w miejscowości. Po zakończeniu prac przystąpimy do płukania sieci wodociągowej.

 • Europejski Tydzień Urologiczny

  "Wczesne wykrycie ratuje życie" pod takim hasłem samorząd Powiatu Piotrkowskiego oraz zespół specjalistów urologów organizują akcję profilaktyczną skierowaną do mężczyzn z terenu Powiatu Piotrkowskiego. Aby wziąć udział w badaniu i późniejszej konsultacji lekarskiej należy mieć ukończone 55 lat i umówić się na wizytę pod numerem telefonu 44 732 88 45.

 • Hazard. Nie daj sięwciągnąć

  Akcja edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję” wystartowała w 2018 r. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi. Aktualna, trzecia edycja akcji, realizowana jest pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Tegoroczna akacja jest skierowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół średnich.

 • Europejski Rok Kolei

  Uprzejmie informujemy, że Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego w związku z ustanowieniem Roku 2021 jako „Europejski Rok Kolei” ogłosił dwa konkursy: Plastyczny oraz Fotograficzny. Konkurs Plastyczny Skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, natomiast w konkursie Fotograficznym udział może wziąć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, w odpowiedniej kategorii wiekowej od 15 do 18 roku życia lub powyżej 18 roku życia.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  Do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Nie zwlekaj
  z wypełnieniem obowiązku spisowego, spisz się przez Internet i pomóż swojej gminie zwyciężyć w Konkursie Prezesa GUS
  na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021! Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 • Umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Niechcicach podpisana.

  W dniu dzisiejszym wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu w miejscowości Niechcice, gmina Rozprza”. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej (1148mb) w miejscowości Niechcice, wzdłuż ulic: Lipowa, Klonowa, Jesionowa, Zamurowa i Akacjowa oraz wzdłuż drogi gminnej – ulicy Szkolnej wraz z budową przyłączy odgałęzień (387,4mb) do granic przewidzianych do podłączenia nieruchomości i działek na osiedlu w miejscowości Niechcice.