Tłumacz Migam

Sołectwa Gminy Rozprza

 

 

L.P.

Sołectwo

Miejscowości należące do sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

 1.  

Bagno

Bagno,

Łochyńsko od nr 74A do nr 80B

Sandra Nowicka

 1.  

Bazar

Bazar

Elżbieta Piątek

 1.  

Biała Róża

Biała Róża, Budy Porajskie

Sylwia Szeszko

 1.  

Białocin

Białocin

Mariusz Stępień

 1.  

Bryszki

Bryszki

Beata Wewiura

 1.  

Budy

Budy

Małgorzata Skóra

 1.  

Cekanów

Cekanów

Marcin Goska

 1.  

Cieślin

Cieślin

Helena Adamus

9. Gieski Gieski

Mirosław Adasiak

10.

Ignaców

Ignaców

Janina Boguś

11.

Janówka

Janówka

Alfred Leśniewski

12.

Kisiele

Kisiele

Jolanta Kołodziejczyk

13.

Kęszyn

Kęszyn, Dzięciary

Anna Pawłowska

14.

Longinówka

Longinówka

Agnieszka Majewska

15.

Lubień

Lubień

Jolanta Krasoń

16.

Łazy Duże

Łazy Duże

Tomasz Pstrokoń

17.

Łochyńsko

Łochyńsko (bez nr 74A do nr 80B należących do sołectwa Bagno)

Sylwia Budzisz

18.

Magdalenka

Magdalenka

Barbara Łoskot

19.

Milejów

Milejów

Elżbieta Smolarek 

20

Milejowiec

Milejowiec

Beata Jażdż-Woźniak

21.

Mierzyn

Mierzyn, Kolonia Mierzyn

Bożena Piątkowska

22.

Niechcice

Niechcice

Anna Świstak

23.

Nowa Wieś

Nowa Wieś

Justyna Świstak

24

Pieńki

Pieńki

Kazimierz Wnuk

25.

Rajsko Duże

Rajsko Duże

Krzysztof Hajniak

26.

Rajsko Małe

Rajsko Małe

Małgorzata Sowa

27.

Romanówka

Romanówka, Stefanówka

Agnieszka Piwowarska

28.

Rozprza

Rozprza

Krystyna Famulska

29.

Stara Wieś

Stara Wieś

Zofia Reszka

30.

Straszów

Straszów

Małgorzata Stępień

31.

Świerczyńsko

Świerczyńsko

Sławomir Strumiłło

32.

Truszczanek

Truszczanek

Michał Zajda

33.

Wola Niechcicka Stara

Wola Niechcicka Stara

Jan Pełka

34.

Wroników

Wroników, Bogumiłów, Adolfinów

Teresa Sikorska

35.

Zmożna Wola

Zmożna Wola

Krzysztof Tarnowski

Osiedle

36.

Niechcice

Osiedle Przylesie

Bogusława Pabich

 

B A G N O

W dniu 21 marca 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Bagnie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bagno w wyborach uzupełniających na lata 2022-2024 została wybrana Pani Sandra Nowicka, która uzyskała 96,3 % głosów ważnych.                                              

W zebraniu uczestniczyło 27 osób, na 136 uprawnionych do głosowania, co stanowi 19,85 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Broniszewska Katarzyna,
 2. Herman Marzena,
 3. Jeż Monika,
 4. Robakowska Agnieszka,
 5. Rzeźnik Jarosław.

Sołtysem sołectwa Bagno w latach 2019-2022 była Pani Marzena Herman.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

                      Wójt Gminy Rozprza

                      /-/ Janusz Jędrzejczyk

 

Wybory Sołectwo Bagno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B R Y S Z K I

W dniu 22 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Bryszkach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bryszki w wyborach uzupełniających na lata 2021-2024 została wybrana Pani Beata Wewiura, która uzyskała 88 % głosów poparcia. Pani Beata Wewiura funkcję sołtysa pełnić będzie począwszy od 1 grudnia 2021 r.

W zebraniu uczestniczyło 34 osoby, na  168 uprawnionych do głosowania, co stanowi 20 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Chruścik Tomasz

 2. Czajkowska Urszula

 3. Stemplewski Krzysztof

 4. Szczukocka Agnieszka

 5. Wośko Arkadiusz

Sołtysem sołectwa Bryszki w latach 2015-2021 była Pani Katarzyna Goszcz.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

 Wójt Gminy Rozprza

/-/ Janusz Jędrzejczyk

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej w Bryszkach


STARA  WIEŚ

W dniu 18 marca 2019 r. w Starej Wsi odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Stara Wieś w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana  Pani Zofia Reszka, która uzyskała 77 % głosów ważnych.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Jarosz Jarosław,

- Leśniewska Danuta,

- Piwowarski Krzysztof,

- Przybylski Stanisław,

- Radziszewska Barbara,

- Wozignój Krzysztof.

W zebraniu uczestniczyło 57 osób, na 403 uprawnionych do głosowania, co stanowi 14 %.

 

Przez 20 lat Sołtysem sołectwa Stara Wieś była Pani Teresa Misztela. 

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Stara Wieś.jpeg


 

M I L E J O W I E C

W dniu 18 marca 2019 r. w Milejowcu  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Milejowiec w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Beata Jażdż-Woźniak, która uzyskała ok. 52 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 67 osób, na 246 uprawnionych do głosowania, co stanowi 52%.            

W skład rady sołeckiej weszli:

- Budzisz Jan,

- Jakubiak Roksana,

- Matuszczyk Andrzej,

- Pałubska Marzena.

 

Sołtysem sołectwa Milejowiec w poprzednich kadencjach był Pan Józef Kotas. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Milejowiec.jpeg

 


 

B R Y S Z K I

W dniu 19 marca 2019 r. w Bryszkach  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bryszki w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Katarzyna Goszcz, która uzyskała 65 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 50 osób, na 170 uprawnionych do głosowania, co stanowi 29 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Chruścik Justyna

- Czajkowska Urszula

- Kumor Magdalena

- Piątkowski Damian

- Wewiura Beata

- Wośko Arkadiusz

 

Sołtysem sołectwa Bryszki w kadencji 2015-2018 była Pani Katarzyna Goszcz.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bryszki.jpeg

 


 

M I L E J Ó W

W dniu 19 marca 2019 r. w  Milejowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Milejów w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Elżbieta Smolarek, która uzyskała ok 65% głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 91 osób, na 370 uprawnionych do głosowania, co stanowi 25 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Andrzejczak Ireneusz

- Barczak Alicja

- Budzisz Agata

- Jakubiak Marta

- Jakubik Dorota

- Kołek Cezary

 

Sołtysem sołectwa  Milejów w poprzednich kadencjach był Pan Zbigniew Jagiełło.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Milejów.jpeg


 

R O Z P R Z A

W dniu 20 marca 2019 r. w Rozprzy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Rozprza w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Krystyna Famulska, która uzyskała 60 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 183 osoby, na 1351 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok.  14 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Ciesielski Marian,

- Frączak Marek,

- Kielanowski Stanisław,

- Sitek Zofia,

- Świstak Bogusław,

Zątak Krystyna.

Sołtysem sołectwa  Rozprza w poprzednich kadencjach była Pani Krystyna Famulska.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Rozprza.jpeg


 

N O W A  W I E Ś

W dniu 20 marca 2019 r. w Nowej Wsi  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Justyna Świstak, która uzyskała 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 29 osób na 212 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok.  14  %.

            W skład rady sołeckiej weszli:

             - Jakubik Zdzisława,

            - Skóra Paweł,

             - Zięba Bogdan.

Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w kadencji 2015-2018 oraz w latach wcześniejszych była Pani Zdzisława Jakubik. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

nowa wieś.jpeg


 

C E K A N Ó W

W dniu 21 marca 2019 r. w Cekanowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cekanów w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Marcin Goska, który uzyskał 83 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 71 osób, na 193 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 37 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Adamek Mariusz,

- Kowalczyk Paweł,

- Pisarek Marcin.

 

Sołtysem sołectwa Cekanów w kadencji 2015-2018 była Pani Joanna Suwart.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cekanów.png

 


 

J A N Ó W K A

W dniu 21 marca 2019 r. w Janówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Janówka w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Alfred Leśniewski, który uzyskał 97 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 29 osób, na 138 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Konopka Grzegorz,

- Pisarek Arkadiusz,

- Sitarz Bożena.

 

Sołtysem sołectwa Janówka w poprzednich kadencjach był Pan Alfred Leśniewski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Janówka.jpeg


 

C I E Ś L I N 

W dniu 23 marca 2019 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cieślin w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Helena Adamus, która uzyskała 51,52 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 33 osoby na 124 uprawnionych do głosowania, co stanowi 27 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Babczyńska Renata,

- Jureńczyk Marianna,

- Sobala Dorota.

Sołtysem sołectwa Cieślin w poprzednich kadencjach była Pani Ewa Kałucka.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cieślin.jpeg


 

W O L A   N I E C H C I C K A  S T A R A

W dniu 23 marca 2019 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Jan Pełka, który uzyskał 58 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 83 osoby, na 178 uprawnionych do głosowania, co stanowi 47 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Dzitkowski Stanisław,

- Famulska Elżbieta,

- Nowak Andrzej,

- Waczyńska Alicja. 

Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w kadencji 2015-2018 był Pan Jan Pełka.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

WNS.jpeg


 

B A G N O 

W dniu 25 marca 2019 r. w Bagnie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bagno w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Marzena Herman, która uzyskała 65 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 38 osób, na 137 uprawnionych do głosowania, co stanowi 28 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Broniszewska Katarzyna,

- Jeż Monika,

- Nicińska Ewelina,

- Robakowska Agnieszka.

 

Sołtysem sołectwa Bagno w poprzednich kadencjach był Pan Zdzisław Wójcik.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bagno.jpeg


 

Ł O C H Y Ń S K O

W dniu 25 marca 2019 r. w Łochyńsku odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Łochyńsko w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Sylwia Budzisz, która uzyskała 92 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 49 osób, na 338 uprawnionych do głosowania, co stanowi 14 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Jaros Renata,

- Kowalczyk Iwona,

- Nowak Magdalena,

- Robakowski Cezary,

- Turniak Maciej,

- Wilanowski Grzegorz.

 

Sołtysem sołectwa Łochyńsko w dwóch poprzednich kadencjach była Pani Marta Gałkowska. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Łochyńsko.jpeg


 

Ś W I E R C Z Y Ń S K O

W dniu 26 marca 2019 r. w Truszczanku odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Świerczyńsko w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Sławomir Strumiłło, który uzyskał 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 37 osób, na 129 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 29 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Jankowski Sławomir   

- Misztela Cezary

- Stasiak Dorota

- Stępień Grażyna

-  Wnuk Barbara

Sołtysem sołectwa Świerczyńsko w poprzednich kadencjach był Pan Sławomir Strumiłło. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Świerczyńsko.jpeg


 

G I E S K I

W dniu 26 marca 2019 r. w Truszczanku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Gieski w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Mirosław Adasiak, który uzyskał 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 28 osób, na 69 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 41 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Bukacki Andrzej

- Próba Adam

- Robak Jakub

- Klukowska-Ziemba Kamila

Sołtysem sołectwa Gieski w poprzedniej kadencji był Pan Mirosław Adasiak. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Gieski.jpeg


 

T R U S Z C Z A N E K

W dniu 26 marca 2019 r. w Truszczanku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Truszczanek w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Michał Zajda, który uzyskał ok.51% głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 62 osoby, na 124 uprawnionych do głosowania, co stanowi 50 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Lewińska-Smuga Maja

- Pawlak Ilona

- Sosnowski Bogdan

- Wardencka Katarzyna

Sołtysem sołectwa Truszczanek w poprzedniej kadencji był Pan Michał Zajda. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Truszczanek.jpeg


B A Z A R

W dniu 27 marca 2019 r. w Rozprzy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bazar w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Elżbieta Piątek, która uzyskała 73 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 44 osoby, na 196 uprawnionych do głosowania, co stanowi 22 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Kamiński Stanisław

- Muszelik Mirosław

- Muszelik Ryszard

- Woźniak Tadeusz.

Sołtysem sołectwa Bazar w poprzednich kadencjach była Pani Elżbieta Piątek.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bazar.jpeg

 


L O N G I N Ó W K A

W dniu 27 marca 2019 r. w Longinówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Longinówka w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Agnieszka Majewska, która uzyskała 92 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 40 osób, na 473 uprawnionych do głosowania, co stanowi ponad 8 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Adamek Krzysztof

- Budzisz Marcin

- Ingier Elżbieta

- Ostalczyk Cezary.

Sołtysem sołectwa Longinówka w poprzednich kadencjach był Pan Krzysztof Adamek.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

Longinówka.jpeg


Z M O Ż N A   W O L A

W dniu 28 marca 2019 r. w Zmożnej Woli odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa  Zmożna Wola w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany  Pan Krzysztof Tarnowski, który uzyskał 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 31 osób, na 89 uprawnionych do głosowania, co stanowi 35 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Drozdek Aneta

- Masłowska Jolanta

- Gronowska Monika

- Dworzyński Sławomir.

Sołtysem sołectwa Zmożna Wola w poprzednich kadencjach był Pan Krzysztof Tarnowski. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Zmożna Wola.jpeg

 


 

Ł A Z Y   D U Ż E

W dniu 28 marca 2019 r. w Łazach Dużych odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Łazy Duże w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Tomasz Pstrokoń,  który uzyskał 98 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 40 osób, na 145 uprawnionych do głosowania, co stanowi 28 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Antosik Bartłomiej

- Antosik Piotr

- Kawałek Mateusz

- Rybak Jan.

Sołtysem sołectwa  Łazy Duże w poprzednich kadencjach był Pan Tomasz Pstrokoń.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Łazy Duże.jpeg


 

R O M A N Ó W K A

W dniu 01 kwietnia 2019 r. w Romanówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Romanówka w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Agnieszka Piwowarska, która uzyskała 54 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 86 osób, na 190 uprawnionych do głosowania, co stanowi 45 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Czajka Jolanta

- Gozdek Monika

- Merk Tomasz

- Miler Milena

- Piwowarska Jolanta.

Sołtysem sołectwa Romanówka w kadencji 2015-2018 była Pani Czesława Podkomórka.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Romanówka.jpeg

 


 

I G N A C Ó W

W dniu 01 kwietnia 2019 r. w Ignacowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Ignaców w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Janina Boguś, która uzyskała 60 %  głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 93 osoby, na 444 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Budzka Renata

- Kaczmarek Urszula

- Kołodziejczyk Zofia

- Lasek Teresa

- Lipiński Zdzisław

- Pielużek Zbigniew.

Sołtysem sołectwa Ignaców w poprzednich kadencjach była Pani Janina Boguś.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Ignaców.jpeg

 


 

K I S I E L E

W dniu 02 kwietnia 2019 r. w Kisielach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Kisiele w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Jolanta Kołodziejczyk, która uzyskała 71 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 38 osób, na 56 uprawnionych do głosowania, co stanowi 68 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Chrząszcz Mateusz

- Grochala Anna

- Kowalczyk Zofia

- Świerk Patryk.

Sołtysem sołectwa Kisiele w kadencji 2015-2018 była Pani Danuta Wojtania.  

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Kisiele.jpeg

 


 

P I E Ń K I

W dniu 02 kwietnia 2019 r. w Pieńkach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Pieńki w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Kazimierz Wnuk, który uzyskał  % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 21 osób, na 59 uprawnionych do głosowania, co stanowi 36 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Dworzyńska Teresa

- Klauz Sylwia

- Papierak Wiesława

- Szymański Andrzej.

Sołtysem sołectwa Pieńki w kadencji 2015-2018 był Pan Kazimierz Wnuk.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Pieńki.jpeg

 


 

K Ę S Z Y N

W dniu 03 kwietnia 2019 r. w Rozprzy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa  Kęszyn w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Anna Pawłowska, która uzyskała 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 39 osób, na 255 uprawnionych do głosowania, co stanowi 15 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Jabłoński Włodzimierz

- Nowak Piotr

- Olczyk Adam

- Wieczorek Krzysztof

Sołtysem sołectwa Kęszyn w kadencji 2015-2018 była Pani Anna Pawłowska.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Kęszyn.jpeg

 


 

M A G D A L E N K A

W dniu 03 kwietnia 2019 r. w Magdalence  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Magdalenka w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Barbara Łoskot, która uzyskała 95 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 40 osób, na 145 uprawnionych do głosowania, co stanowi 28 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Dróżdż Kamil

- Grącik Agata

- Jaworska Urszula

- Radziszewski Michał

- Sielski Sylwester.

Sołtysem sołectwa Magdalenka w poprzednich kadencjach była Pani Barbara Łoskot.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Magdalenka.jpeg

 


 

B I A Ł A  R Ó Ż A

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Białej Róży odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Biała Róża w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Sylwia Szeszko, która uzyskała 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 10 osób, na 50 uprawnionych do głosowania, co stanowi 20 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Olczyk Wiesław

- Szeszko Angelika

- Szymczyk Bogdan.

Sołtysem sołectwa Biała Róża w poprzednich kadencjach była Pani Sylwia Szeszko.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Biała Róża.jpeg

 


 

W R O N I K Ó W

W dniu 04 kwietnia 2019 r. we Wronikowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.      

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Wroników w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Teresa Sikorska, która uzyskała 66 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 162 osoby, na 304 uprawnionych do głosowania, co stanowi 53 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Lisiak Agnieszka

- Pawlicka Magdalena

- Sitek Dawid

- Stęplewski Stanisław

- Turska-Mrozik Beata

- Wiśniewski Jan.

Sołtysem sołectwa Wroników w poprzednich kadencjach była Pani Teresa Sikorska.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Wroników.jpeg


 

B U D Y

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w miejscowości Budy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Budy w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Małgorzata Skóra, która uzyskała 59 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 35 osób, na 111 uprawnionych do głosowania, co stanowi  32 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Nowak Iwona  

- Stęplewski Krzysztof

- Wnuk Mariola.

Sołtysem sołectwa Budy w poprzednich kadencjach była Pani Małgorzata Skóra.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Budy.jpeg

 


 

B I A Ł O C I N

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w Białocinie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru Sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Białocin w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Mariusz Stępień, który uzyskał 57 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 91 osób, na 285 uprawnionych do głosowania, co stanowi 32 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Andrzejczak Zbigniew

- Pabich Mariola

- Pabich Mariusz

- Piwowarska Lidia

- Stępień Agnieszka

- Szczepańska Ewa

Sołtysem sołectwa  Białocin w poprzednich kadencjach był Pan Henryk Kiełbik.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Białocin.jpeg

 


 

N I E C H C I C E

W dniu 08 kwietnia 2019 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Niechcice w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Anna Świstak, która uzyskała 95 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 45 osób, na 466 uprawnionych do głosowania, co stanowi ponad 9%.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Grzybowska-Misztela Renata

- Klęska Agnieszka

- Lalek Tomasz

- Turniak Agnieszka.

Sołtysem sołectwa  Niechcice w poprzednich kadencjach była Pani Anna Świstak.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Nichcice.jpeg

 


O S I E D L E   N I E C H C I C E

W dniu 08 kwietnia 2019 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Zarządu Osiedla Niechcice w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Bogusława Pabich, uzyskała 96 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 51 osób, na 609 uprawnionych do głosowania, co stanowi 8 %.

W skład zarządu osiedla Niechcice weszli:

- Budzińska Marta

- Cichecki Stanisław

- Linkiewicz Bożena

- Pawlak Wacława

- Szczepocka Teresa.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla Niechcice w kadencji 2015-2018 była Pani Bogusława Pabich.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Osiedla Niechcice.jpeg

 


 

R A J S K O   D U Ż E

W dniu 09 kwietnia 2019 r. w Rajsku Dużym odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Rajsko Duże w wyborach na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Krzysztof Hajniak , który uzyskał  64  % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło  44 osoby, na 131 uprawnionych do głosowania, co stanowi 34 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Dolot Arkadiusz,

- Piotrowski Dariusz,

- Rusin Piotr.

Sołtysem sołectwa Rajsko Duże w poprzednich kadencjach był Pan Krzysztof Hajniak.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Rajsko Duże.jpeg


 

R A J S K O   M A Ł E

W dniu 09 kwietnia 2019 r. w Rajsku Małym odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Rajsko Małe w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana  Pani Małgorzata Sowa, która uzyskała 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 24 osoby, na 192 uprawnionych do głosowania, co stanowi 13 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

-  Jeż Zdzisław,

- Olczyk Marek,

- Skrobek Alina,

- Skwarkowski Jacek.

Sołtysem sołectwa Rajsko Małe w kadencji 2015-2018 była Pani Małgorzata Sowa. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Rajsko MAłe.jpeg

 


 

L U B I E Ń

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Lubieniu odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Lubień w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Jolanta Krasoń, która uzyskała 96 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 70 osób, na 341 uprawnionych do głosowania, co stanowi 20 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Barczyk Elżbieta,

- Cejnuk Danuta,

- Jachymczak Anetta,

- Jeż Elżbieta,

- Leśniewski Grzegorz,

- Sobańska Małgorzata.

Sołtysem sołectwa Lubień  w poprzednich kadencjach była Pani Jolanta Krasoń.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Lubień.jpeg


 

S T R A S Z Ó W

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Straszowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Straszów w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Małgorzata Nowakowska, która uzyskała 78 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 97 osób, na 339 uprawnionych do głosowania, co stanowi 29 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Cieślik Wioletta,

- Dudkiewicz Renata,

- Jachymczak Przemysław,

- Misztela Krystyna,

- Rybak Michał,

- Sosnowska Ilona.

Sołtysem sołectwa Straszów w poprzednich kadencjach była Pani Małgorzata Nowakowska. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Straszów.jpeg

 


M I E R Z Y N

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Mierzynie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Mierzyn w wyborach na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Bożena Piątkowska,  która uzyskała 95 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 107 osób, na 554 uprawnionych do głosowania, co stanowi 19 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

- Grzankowski Stanisław,

- Krasoń Krzysztof,

- Pawłowski Marek,

- Pawłowski Piotr,

- Stanisławski Waldemar,

- Ślęzak Jadwiga.

Sołtysem sołectwa Mierzyn w kadencji 2015-2018 była Pani Bożena Piątkowska.  Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Mierzyn.jpeg