Tłumacz Migam

2011

 

 

INWESTYCJE  REALIZOWANE W 2011 r.

1.    Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach.

Projektant:

BOI M. Kowalczyk

Piotrków ul. Ludowa 13  

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony 

Wykonawca:    

Firma „FAMBUD

 - Jerzy Pietrzak" Spółka z o.o.

 ul. Mszczonowska 73,

 96-100 Skierniewice 

Planowany koszt inwestycji:

3.900.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

1.472.000,00  zł

Planowany efekt rzeczowy:

Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach                 o przepustowości średniodobowej                  410 m3/d

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

   2.320.654,72 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

   1.449.770,10 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

   446.341,00 zł

Budżet Gminy 

   442.290,71 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

1.025.659,00 zł

Inne

1.007.479,39 zł

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Oczyszczalnia ścieków o przepustowości średniodobowej 410 m3/d. Inwestycja objęła budowę budynku technologicznego, wyposażenia technologicznego oczyszczalni (punkt zlewny, zbiornik uśredniający, reaktory biologiczne, stację mechanicznego odwadniania osadu), budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego, ukształtowanie terenu (drogi, place wewnętrzne, ciągi piesze oraz ogrodzenie terenu).

 2.    Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w miejscowości Niechcice.

Projektant:

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie           i Nadzór Inwestorski H i D Gędek s.c

Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 9,

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

170.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

    7.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt budowlano - wykonawczy   

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

3.904,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

6.791,50 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. wykonanie:

Budżet Gminy 

7.000,00 zł

Budżet Gminy 

6.791,50 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011  r:

Projekt budowano - wykonawczy.

3.    Wykonanie studni wierconej w miejscowości Lubień.

Projektant:

Zakład Usług Wiertniczych                                i Geologicznych Józef M. Cichecki

w Kielcach, Oś. Na Stoku 50/10,

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Powierzenie

Wykonawca:    

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowany koszt inwestycji:

280.000,00 zł 

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

 50.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Wykonanie obudowy studni wierconej                o gł. 120,0m oraz podłączenie do sieci.

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

182.516,88 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

  49.999,62 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

50.000,00 zł

Budżet Gminy 

49.999,62 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Wykonana studnia wiercona o głębokości 120,0m z obudową i podłączeniem do sieci.

4.    Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignaców.

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

200.000,00  zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

  10.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

0,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r.-wykonanie:

Budżet Gminy 

10.000,00 zł

Budżet Gminy 

0,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011  r:

Pozyskano warunki techniczne                                  do projektowania. W oparciu o zapytanie cenowe  zostanie wyłoniony projektant dokumentacji budowlanej.  

5.    Zakup części wodociągu "Parzniewice" położonego na terenie Gminy Rozprza - sieć wodociągowa o dł. 30 853 mb - 61.562,55 zł.

6.    Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka i Longinówka. 

Projektant:

BPBK w Łodzi, ul. Tuwima 22/26

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

19.000.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

         6.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

345.028,42 zł

Koszty poniesione do dnia 31.12.2011 r:

    5.043,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. wykonanie:

Budżet Gminy 

6.000,00 zł

Budżet Gminy 

5.043,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Mapa d/c projektowych oraz projekt budowlano - wykonawczy przejścia przez DK 91 i teren zamknięty PKP.

7.    Budowa drogi przez wieś Pieńki. 

Projektant:

mgr inż. Albin Chomicki

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

„DROMOST" Sp. jawna,

J. Łaska, M. Łaska,                                          M. Łaska - Maćkowiak  

 Lipie 12 B, 97-500 Radomsko

Wykonawca:    

„DROMOST" Sp. jawna,

J. Łaska, M. Łaska,                                          M. Łaska - Maćkowiak  

 Lipie 12 B, 97-500 Radomsko

Planowany koszt inwestycji:

775.000,00 zł    

Planowane koszty do poniesienia w 2011 r

760.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

  14.598,51 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

752.565,69 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011 r:

Źródła finansowania w 2011 r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

260.000,00 zł

Budżet Gminy 

252.565,69 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

500.000,00 zł

Kredyt

500.000,00

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Budowa drogi gminnej w m. Pieńki                       o dł. 1.625,00 m: 

 • powierzchnia jezdni asfaltowej warstwy ścieralnej - 6.528,00 m2,
 • powierzchnia jezdni asfaltowej warstwy wiążącej - 6.690,50 m2,
 • powierzchnia poboczy - 1.435,00 m2,
 • powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - 1.020,00 m2,

 8.    Przebudowa przepustu w miejscowości Bagno.

Projektant:

mgr inż. Tadeusz Budkowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

220.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

  15.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt budowlano-wykonawczy

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

 

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

12.256,50 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

15.000,00 zł

Budżet Gminy 

12.256,50 zł 

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Projekt budowlano - wykonawczy

9.    Odbudowa drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia rejonu skrzyżowania dróg gminnych miejscowości Stara Wieś.

Projektant:

mgr inż. Artur Kowalski 

mgr inż. Grzegorz Rudzki

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

20.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011 r

20.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekty budowlano-wykonawcze

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

18.696,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

20.000,00 zł

Budżet Gminy 

18.696,00 zł   

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Projekty budowlano - wykonawcze

10.      Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy. 

Projektant:

mgr inż. Tadeusz Budkowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

687.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011 r

    2.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej i oświetlenia

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

14.740,00 zł 

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

     861,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

    2.000,00 zł

Budżet Gminy 

   861,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Aktualizacja kosztorysów do projektu budowlano - wykonawczego

 11.          Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Stara  Wieś. 

Projektant:

Andrzej Wierzbowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Projekt - poza ustawą PZP

Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej,

Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn  - przetargi nieograniczone

Wykonawca:    

 • ZGK W  Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza,
 • Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Kęsy, ul. Jasna10, 97-400 Bełchatów
 • PPH „Kruszywosort" ul. Marglowa 83, 86-600 Radom

Planowany koszt inwestycji:

275.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011 r

275.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

dł  2.275 mb jezdni o nawierzchni tłuczniowej

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

274.628,23 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011 r:

Źródła finansowania w 2011 r - wykonanie:

Budżet Gminy 

207.000,00 zł

Budżet Gminy 

274.628,23 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

*FOGR

68.000,00 zł  

Budżet Państwa

*FOGR

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

dł  2.275  mb, jezdni o nawierzchni tłuczniowej

12.          Zakup zabudowanej nieruchomości od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Rozprzy - 604.659,34 zł.

13.          Zakup nieruchomości położonej w Rozprzy - działka nr 680/1, pow. 0,2286 ha - 45.415,00 zł.

14.          Zakup wiat przystankowych - Białocin, Niechcice - 9.527,72 zł.

15.          Zakup kosiarki - Rada Sołecka w Truszczanku - 9.800,00 zł.

16.          Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu - 251.216,00 zł.

17.          Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy.

Projektant:

inż. Andrzej Wierzbowski

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

300.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

  30.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Projekt budowlano - wykonawczy  

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r:

25.178,10 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

30.000,00 zł

Budżet Gminy 

25.178,10 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Projekt budowlano - wykonawczy.  

 18.          Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Pabich

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

M.M. METAL-BUD Maciej Misztald,

ul. Zakładowa 7/8, Niechcice,

97-340  Rozprza

Planowany koszt inwestycji:

24.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

24.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Wiata na rowery

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r:

23.370,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

24.000,00 zł

Budżet Gminy 

23.370,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Wiata o  konstrukcji stalowej nad stanowiskami postojowymi na rowery.

19.          Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach.

Projektant:

„PROJEKTANT" s.c. Katarasińska & Nowak

ul. Sienkiewicza 24 m. 31

97-300 Piotrków Tryb.

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

770.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

25.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, audyt energetyczny

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

24.477,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  25.000,00 zł  

Budżet Gminy 

24.477,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową termomodernizacji budynku ZSG w  Niechcicach oraz audyt energetyczny..

20.          Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. 

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Pabich (PFU)

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

723.500,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

   2.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Audyt energetyczny

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

 10.370,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

   2.337,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

2.500,00 zł  

Budżet Gminy 

 2.337,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Audyt energetyczny

21.          Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Pabich (PFU)

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

325.000,00 zł  

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

    2.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Audyt energetyczny

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

 7.930,00  zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

 1.968,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

2.000,00 zł  

Budżet Gminy 

1.968,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy bloku żywieniowego i  odwodnienia budynku.

 22.          Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy.

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Pabich

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

OST - BUD Sławomir Oset                        Osiedle Okrzei 25/11

97-400 Bełchatów

Planowany koszt inwestycji:

446.100,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

432.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Przebudowa bloku żywieniowego

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

  14.030,00 zł  

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

336.910,35 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  432.000,00 zł

Budżet Gminy 

336.910,35 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Kompleksowa przebudowa bloku żywieniowego (o pow. 200,63m2) wraz                   z wyposażeniem.

23.          Zakupy inwestycyjne - Gminny Zespół Oświaty - kserokopiarka - 6.812,97 zł.

24.          Budowa oświetlenia drogowego we Wronikowie.

Projektant:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno -  Handlowe „METREL"                    

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Powierzenie

Wykonawca:    

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowany koszt inwestycji:

30.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

25.600,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Oświetlenie drogowe

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

  4.392,00 zł    

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

25.583,46 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

25.600,00 zł

Budżet Gminy 

25.583,46 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Oświetlenie drogowe w m. Wroników - podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach                     (12 opraw). 

 25.          Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Mierzyn.

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

20.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

20.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Oświetlenie drogowe

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

0 zł 

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

20.00,00 zł

Budżet Gminy 

0 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Budowa oświetlenia w trakcie.

 26.          Dotacja na zakupy inwestycyjne ZGKG Rozprza - autobus do przewozu dzieci do szkół - 30.000,00 zł.

27.          Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy.

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Pabich (PFU)

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

„TADOS"  Sp. z o.o. 

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko                       

Planowany koszt inwestycji:

127.000,00 

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

120.000,00 

Planowany efekt rzeczowy:

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont więźby i wymiana pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

    6.710,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

117.782,25 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  120.000,00 zł

Budżet Gminy 

117.782,25 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont więźby i wymiana pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

28.          Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy. 

Projektant:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Planowany koszt inwestycji:

8.000.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

     40.000,00 zł  

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

  168.225,26 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

    39.052,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

40.000,00 zł

Budżet Gminy 

39.052,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Opracowana projekt budowlano - wykonawczy warz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi.

29.          Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy.

Projektant:

mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński

Architektoniczna Pracownia Projektowa

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

 „BUDMAR" Firma Budowlana Marek Kamola, Tomaszów Mazowiecki,

ul. Krańcowa 31-33a,                     

Planowany koszt inwestycji:

507.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

243.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Roboty adaptacyjne na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (modernizacja kotłowni oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe)

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

264.374,75 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:

242.437,88 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

243.000,00 zł

Budżet Gminy 

242.437,88 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Wykonano etap I zadania tj. wymianę kotłów grzewczych, wymianę instalacji c.o. w budynku, roboty budowlane i instalacyjne w  kotłowni (2010 r.) oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza (roboty budowlane, instalacyjne c.o., wod-kan., elektryczne oraz  wzmocnienie stropów tj. etap II  (2011r.)

30.          Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Bagno.

Projektant:

Maciej Mazerant „KRESKA"

ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27,

93-347 Łódź,

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

Wykonawca:    

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowany koszt inwestycji:

71.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

  6.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Wykonanie bramy ogrodzeniowej                              i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

65.960,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

  2.537,56 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.:

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

6.000,00 zł 

Budżet Gminy 

2.537,56 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Wykonanie bramy ogrodzeniowej                              i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

31.      Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Milejowie.

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

2.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

2.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Audyt energetyczny

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

1.845,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

2.000,00 zł

Budżet Gminy 

1.845,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Audyt energetyczny  

 32.          Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach.    

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

2.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

2.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Audyt energetyczny

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

1.968,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:

 

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  2.000,00 zł

Budżet Gminy 

1.968,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Audyt energetyczny

33.          Budowa boiska sportowego w Mierzynie.

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 • Powierzenie (przył. wodociągowe)

 

 • Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP (przył. energetyczne i wiaty dla zawodników rezerwowych)

 

Wykonawca:    

 • Zakład Gospodarki Komunalnej (przyłącze wodociągowe),
 • FUH „FAZA" P. Kacperczyk,

Witów 4, 97-330 Sulejów (przyłącze energetyczne),

 • Jarosław Pawłowski, Mierzyn 50a, 97-340 Rozprza (wiaty dla zawodników)

Planowany koszt inwestycji:

653.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

50.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza energetycznego w celu uruchomienia instalacji nawadniającej, wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych, zakup wózka do malowania linii.

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

607.842,89 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:

44.696,77 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.:

Źródła finansowania w 2011 r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

50.000,00 zł

Budżet Gminy 

44.696,77 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r:

Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza energetycznego w celu uruchomienia instalacji nawadniającej, wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych, zakup wózka do malowania linii.

34.          Przebudowa pomieszczeń zaplecza sportowego na stadionie w Niechcicach.

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Powierzenie

Wykonawca:    

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowany koszt inwestycji:

46.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2011r.

46.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Prace rozbiórkowe, roboty budowlane dot. instalacji sanitarnej, elektrycznej; montaż stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, okładziny ścian płytkami ceramicznymi oraz w pom. sędziego na ułożenie terakoty.  Dodatkowo wyposażono zaplecze w ławki.

Koszty poniesione w  latach ubiegłych:

0,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r:

45.998,72 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2011r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

46.000,00 zł

Budżet Gminy 

45.998,72 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:

Prace rozbiórkowe, roboty budowlane dot. instalacji sanitarnej, elektrycznej; montaż stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, okładziny ścian płytkami ceramicznymi oraz w pom. sędziego na ułożenie terakoty.  Dodatkowo wyposażono zaplecze w ławki.