Tłumacz Migam

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu”

                                                                           WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OŚ I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZU.png2.png

Zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- 2011 rok -

herb mini.png

Zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu” zrealizowano z udziałem środków Gminy Rozprza

osp.png

Zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu” zrealizowano z udziałem środków Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.