Tłumacz Migam

NZOZy

Na terenie Gminy Rozprza działają dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące podstawową opiekę medyczną:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RO-MED 

Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza

tel. 044/ 615 80 42

dyżury lekarzy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

pobrania krwi do badań odbywają się w środy i piątki w godzinach 7:00 - 9:00

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niechcicach

ul. Piotrkowska 3, 97-340 Niechcice

97-340 Rozprza

tel. 044/ 615 06 97

 

Podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców Gminy Rozprza w soboty, niedziele i święta

oraz w dni powszednie w godz. 18:00 - 8:00 udziela:

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

ul. Rakowska 15 (wejście od ulicy Wolborskiej)

tel. 519 379 375, 517 412 039 pielęgniarki

tel. 519 379 046, 519 379 150 lekarze