Tłumacz Migam

Bezpłatny Gminny Transport na wybory 21 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA

Burmistrza Rozprzy

z dnia 11 kwietnia 2024r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Rozprza w wyborach jednostek samorządu terytorialnego - II tura 21 kwietnia 2024r. 

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023r. poz. 2408) informuję, iż w dniu II tury wyborów tj. 21 kwietnia 2024r. uruchomione zostaną, na terenie gminy Rozprza, niżej wymienione bezpłatne linie komunikacyjne dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozkład jazdy obejmuje dwa kursy. Zapewniony jest także transport powrotny dla osób, które skorzystały z dowozu.

Odjazd busa/autobusu z poszczególnych przystanków odbędzie się o wskazanych godzinach, jednak zastrzega się możliwość opóźnienia
(kilka minut) w zależności od natężenia ruchu i liczby pasażerów.

Rozkłady jazdy do poszczególnych lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są na stronie:

http://bip.rozprza.pl/1619/349/wybory-samorzadowe.html