Tłumacz Migam

Program Czyste Powietrze

Program priorytetowy Czyste Powietrze


Od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3.01.2023 r. uległ zmianie Program Priorytetowy Czyste Powietrze - szczegóły poniżej.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Rozprzy

Gminny punkt konsultacyjno informacyjny - zdjęcie

Gmina Rozprza podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

„Program Czyste Powietrze” - Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

„Program Czyste Powietrze” - Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

 „Program Czyste Powietrze” - Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz www.zainwestujwekologie.pl

Przydatne linki:

 1. Program priorytetowy Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 2. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 3. Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowaniahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-1
 4. Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-2
 5. Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowaniahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-3
 6. Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl
 7. Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanychhttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#maksymalne-dotacje
 8. Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowaniehttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#latwy-wniosek
 9. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu  można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi:  https://www.wfosigw.lodz.pl/programy-wfosigw/czyste-powietrze/lista-bankow-prowadzacych-nabor-wnioskow  i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
 10. Kredyt Czyste Powietrze - Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowegohttps://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/
 11. Generator wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 12. Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej https://www.peee.gov.pl/pl

Przydatne wzory dokumentów:

DOCXWzór protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy.docx (524,16KB)

DOCXWzór umowy z wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez wfośigw.docx (229,22KB)

DOCX3_Zaświadczenie_Operatora_Sieci_Dystrybucyjnej-1.docx (18,34KB)

DOCXOświadczenie wykonawcy lub sprzedawcy potwierdzające dokonanie zapłaty.docx (448,68KB)

XLSXDokument podsumowujący audyt energetyczny.xlsx (852,68KB)

Kredyt Czyste Powietrze - Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Punkt konsultacyjno-informacyjny - jak działa?

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Rozprzy mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza – więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44/615 80 68 wew. 14 i 24.

Godziny pracy punktu: poniedziałek od 8:00 do 13:00; piątek od 10:00 do 15:00.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" proszeni są o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Rozprzy celem umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Jednocześnie mieszkańcy przed umówionym spotkaniem, proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, co znacznie ułatwi obsługę. Kwestionariusz dostępny jest w załączniku.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Rozprzy zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Ważna informacja!

Za datę wpływu do Funduszu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę otrzymania wniosku w wersji papierowej lub przesłanej elektronicznie poprzez E-PUAP.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Rozprza.

Weź dofinansowanie - zdjęcie

Czyste powietrze zdrowy wybór - zdjęcie

Pliki do pobrania:

DOCXKwestionariusz danych niezbędnych do przygotowania wniosku PCzP______od 3 stycznia 2023___08.docx (20,63KB)

PDFKwestionariusz danych niezbędnych do przygotowania wniosku PCzP______od 3 stycznia 2023__08.pdf (535,91KB)


TABELA do 30.06.2024

Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie liczba zawartych umów o dofinansowanie dla przedsięwzięć z terenu Gminy

tabela wrzesien.jpeg

Program Priorytetowy Czyste Powietrze - tabelka


http://www.czystepowietrze.gov.pl


Wersja archiwalna

DOCXGminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w Rozprzy.docx (203,51KB)

PDFKwestionariusz danych niezbędnych do przygotowania wniosku PCzP.docx.pdf (547,75KB)


 

 Program Priorytetowy Czyste Powietrze

stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku

Gmina Rozprza stan na 30.9.2022 r.