Tłumacz Migam

Miastem być – wieś z szansą na rozwój! Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Jak mówi Wójt Janusz Jędrzejczyk - od kilku lat trwają przygotowania do uzyskania praw miejskich dla miejscowości Rozprza. Najpierw musieliśmy przygotować „Strategię rozwoju gminy Rozprza do roku 2030” w której już zakładamy wystąpienie z wnioskiem o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.

Procedura wprowadzania zmian w podziale terytorialnym została określona w ustawie o samorządzie gminnym. Nadanie statusu miasta nie jest wyłączną kompetencją samorządu - kwestie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta dokonywane są w rozporządzeniu Rady Ministrów.


Wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów z inicjatywy Rady Gminy, wymaga wniosku poprzedzonego przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami i opatrzonego uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku.  

Nadanie statusu miasta dla małych miast to szansa na dodatkowe możliwości finansowe, na korzystanie z programów unijnych skierowanych zarówno dla miast, jak i wsi. Dzięki temu będzie szansa na korzystanie z dwóch źródeł środków unijnych – skierowanych dla miast i dla wsi. – Wiele miliardów euro wpłynie do Polski, uważam, że powinniśmy z nich skorzystać w różnych formach, dla miast będą to zapewne pieniądze na kanalizację, budowy i remonty dróg osiedlowych, chodników. Dzięki temu Rozprza zyska i będzie się rozwijała a i cała gmina na tym skorzysta – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Co możemy zyskać po nadaniu miejscowości Rozprza statusu miasta: - większy prestiż, Rozprza będzie kolejnym miastem w powiecie piotrkowskim, co zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo), - podniesienie atrakcyjności miejscowości w oczach młodych ludzi, którzy chcieliby się tu osiedlać, - większą dostępność do środków pomocowych Unii Europejskiej, oprócz programów dla wsi możliwe będzie aplikowanie przez gminę miejsko-wiejską o środki dla miast np. z programu „Rozwój Lokalny”, czy „Partnerstwo Miast”, - szansa na przyciągnięcie inwestorów, poprawa na rynku pracy, - łatwiejsza promocja walorów turystycznych, - zwiększenie dynamiki rozwoju Rozprzy, - otwartą drogę do zawarcia porozumień partnerskich z miastami zagranicznymi (tzw. miasta bliźniacze). Nadmienić należy, że: - mieszkańcy nie ponoszą żadnych wydatków z tytułu uzyskania praw miejskich, - uzyskanie statusu miasta nie pociąga za sobą obowiązku wymiany dowodu osobistego i innych dokumentów, - nie wzrosną opłaty lokalne (podatki od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów) gdyż reguluje to uchwała Rady Gminy, a nie status miejscowości, - dodatki dla nauczycieli bez zmian – decyduje liczba mieszkańców, a nie status miejscowości, - bezpośrednie dopłaty rolnicze bez zmian, miejscowość nie musi być wsią, aby rolnik je otrzymał, - uzyskanie statusu miasta nie spowoduje zakazu hodowli zwierząt gospodarskich oraz upraw na gruntach ornych, - nie zmieni się kod pocztowy miejscowości ani poszczególne adresy, - nie nastąpi wzrost liczby etatów w administracji gminnej, ani wzrost wynagrodzeń. Jedyny koszt jaki poniesie Gmina, po uzyskaniu praw miejskich dla Rozprzy, to zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy w Rozprzy - docelowo byłby to Urząd  Miejski w Rozprzy.

Zadecydujmy zatem wspólnie w jakich warunkach i perspektywie będziemy żyć, pracować i kształcić nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców Naszej gminy. W przypadku dotrzymania wszystkich terminów i uzyskania pozytywnej opinii wojewody oraz właściwego ministra, formalnie Rozprza może zostać miastem już od 1 stycznia 2023 roku.

Termin konsultacji z mieszkańcami: 28 lutego - 21 marca 2022 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (292,77KB)

DOCXANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.docx (19,41KB)

PDFANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (172,58KB)

PDFKlauzula obowiązku informacyjnego.pdf (105,46KB)

Ulotka informacyjna - nadanie praw miejskich miejscowości Rozprza

Ulotka informacyjna - nadanie praw miejskich miejscowości Rozprza