Tłumacz Migam

Trzeci etap modernizacji-remontu pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy zakończony.

Pod koniec 2021 r. zakończył się trzeci, a zarazem ostatni etap modernizacji-remontu pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Wykonawcą prac była firma „FACIT” Usługi Budowlano – Remontowe Zofia Hebda.

Zakres robót budowlanych obejmował m.in.:

  • roboty remontowo budowlane w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzach i rekreacji, sanitariatach oraz bocznej klatce schodowej (roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, roboty wykończeniowe),

  • instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne, c.o. w sanitariatach),

  • instalacje elektryczne (wymiana przewodów, gniazd wtykowych, łączników w pomieszczeniach sal lekcyjnych, w korytarzach i sanitariatach; wymiana rozdzielnicy piętrowej; wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowanie istniejących opraw oświetleniowych w nowej lokalizacji w korytarzu i rekreacji, montaż opraw energooszczędnych).

Dzięki wykonaniu w/w prac sale, korytarze oraz sanitariaty stały się nowoczesne, bezpieczne oraz przyjazne dla dzieci z nich korzystających.

Całkowita wartość zadania pn. „Modernizacja – remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy” wyniosła niewiele ponad 461 tyś. zł., z czego 158 507,73 zł Gmina Rozprza pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.