Tłumacz Migam

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek  złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania jakie są zainstalowane w danym budynku. Program obejmuje budynki, które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin złożenia deklaracji

 1. w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw (czyli najpóźniej do dnia 30.06.2022r.);

 2. w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych (po 1 lipca 2021r.)

Ważne! Na złożenie deklaracji mamy również 14 dni jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione lub wymienione po 1 lipca 2021 r. (czyli podobnie jak w budynkach nowo powstałych).

Sposoby złożenia deklaracji

 1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich, którzy mają taką możliwość do skorzystania z elektronicznego  sposobu składania deklaracji. (Instrukcja złożenia deklaracji online poniżej.) Złożenie deklaracji przez Internet jest możliwe jeśli posiadamy:

 • Profil Zaufany,

 • e-dowód,

 • mojeID czyli zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej: PKO Bank Polski, BOŚ BANK, Bank Pekao, Inteligo, BNP Paribas, Getin Bank, Banki Spółdzielcze.

 1. w formie papierowej – wypełnioną deklarację  należy wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy: ul. Aleja. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. Druki dokumentów są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz poniżej w formie załączników.

Deklarację składamy na odpowiednich formularzach

 • formularz A - dla budynków i lokali mieszkalnych,

 • formularz B - dla budynków niemieszkalnych (np. biura, lokale handlowo-usługowe, garaże itp.)

Informacje zawarte w deklaracji

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

 2.  adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

 5. adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Pliki do pobrania:

PDFinstrukcja_-_ceeb.pdf (2,20MB)

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)

PDFdekl. A wypełniona.pdf (2,53MB)

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)

PDFdek. B wypełniona.pdf (2,63MB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków