Tłumacz Migam

Gmina w liczbach

Gmina Rozprza ma 12 297 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Rozprza zawarli w 2019 roku 55 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 27,4% mieszkańców gminy Rozprza jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

Gmina Rozprza ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,60 na 1000 mieszkańców gminy Rozprza. W 2019 roku urodziło się 130 dzieci, w tym 54,6% dziewczynek i 45,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 406 gramów.

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2018 roku 39,9% zgonów w gminie Rozprza spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w gminie Rozprza były nowotwory, a 9,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rozprza przypada 13.15 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

W 2019 roku zarejestrowano 128 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 128 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rozprza 0. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1. 59,9% mieszkańców gminy Rozprza jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.


Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rozprza#dane-demograficzne

page0001.jpeg

chart.jpeg

chart(1).jpeg

Page1.jpeg

Page2.jpeg

Page3.jpeg

Page4.jpeg