Inwestycje 2018

  • Gmina Rozprza wspólnie z Powiatem Piotrkowskim otrzyma dofinansowanie na remont drogi Wroników – Mierzyn. W ramach tej samej puli pieniędzy Gmina otrzymała także dofinansowanie do remontu ulicy Sportowej w Rozprzy

    We worek, 4 grudnia w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. odbyła się konferencja w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, starostwa piotrkowskiego oraz włodarze z Rozprzy i Sulejowa

  • Gmina Rozprza przekazała sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

    W dniu 28 sierpnia br. Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy, a jednocześnie zastępcą wójta – Arturem Cubałą oraz skarbnikiem gminy – Bogdanem Góreckim przekazali sprzęt ratowniczy Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Rozprzy, Niechcic, Starej Wsi, Mierzyna, Milejowca, Wronikowa, Rajska Małego, Łazy Duże oraz Cekanowa. Sprzęt został zakupiony  w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości