Podatki i opłaty

ULGI PODATKOWE (UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY) W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNYM, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc de minimis cz. I.xlsx

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc de minimis cz. II.xlsx

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc inną niż pomoc de minimis.xlsx

DOCFormularz dla rolników wnioskujących o pomoc de minimis.doc

PDFFormularz dla rolników wnioskujących o pomoc inną niż de minimis.pdf

DOCKarta Infromacyjna ulg podatkowych - umorzenia, odroczenia, rozłożenia należności podatkowych na raty.doc

DOCWniosek o odroczenie zobowiązania podatkowego.doc

DOCWniosek o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego.doc

DOCWniosek o umorzenie podatku.doc

DOCZałącznik nr 1 - Infromacja o stanie majątkowym.doc

DOCZałącznik nr 2.doc
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

DOCKarta sprawy - zaświadczenia.doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

 

ULGA  W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DOCKarta - Ulga w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych.doc

DOCWniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej.doc

DOCZałącznik nr 1 do wniosku - Zestawienie wydatków inwestycyjnych.doc

DOCZałącznik nr 2 do wniosku - Ośwadczenie wnioskodawcy.doc

PDFZałącznik nr 3 - Formularz informacji.pdf

DOCZałąznik nr 1 do wniosku - zestawienie wydatków inwestycyjnych.doc
 

ZWOLNIENIE I ULGA PODATKOWA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

DOCKARTA-~1.DOC

DOCWniosek o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym.doc

DOCZałącznik do wniosku nr 2.DOC

DOCZałącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przez.doc

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU LEŚNYM 

DOCKarta infromacyjna - Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym.doc

DOCdl-1 deklaracja na podatek lesny.doc

DOCil-1 informacja w sprawie podatku lesnego.doc


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DOCKarta informacyjna - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU od nieruchomości.doc

DOCdn-1-deklarcja-na-podatek-od-nieruchomosci.doc

DOCin-1-informacjia-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci.doc

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU ROLNYM 

DOCKarta informacyjna - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU ROLNYM.doc

DOCdeklaracja-na-podatek-rolny.doc

DOCinformacja-ws-podatku-rolnego.doc

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

DOCKARTA.DOC

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

PDFKlauzula informacyjna do wniosku o zwrot podatku akzyzowego.pdf
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

DOCKarta sprawy - zaświadczenia.doc

PDFzus-rp-8-zeznanie-swiadka-w-sprawie-emerytalno-rentowej.pdf

PDFzus-rp-9-oswiadczenie-wnioskodawcy-w-sprawie-braku-dokumentow.pdf