Statut Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Mierzyn