GMINA ROZPRZA

shadow

Strona główna

  • Badania mammograficzne już w najbliższą środę (6 lipca)

    LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz ostatni badanie bez skierowania lekarskiego będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1953 roku. Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań –  systematyczna mammografia umożliwiają wykrycie zmian w piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

  • Informacja

    W związku z panującymi wysokimi temperaturami i brakiem opadów Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy prosi o racjonalne korzystanie z wody tzn. do celów  socjalno-bytowych. W związku z powyższym prosimy o nie napełnianie basenów oraz nie podlewanie przydomowych ogródków wodą z wodociągów w godzinach 17:00-21:00. W ostatnich tygodniach wystąpił duży wzrost wydobycia wody, od 50% do nawet 265% w stosunku do produkcji wody z maja.

  • Wójt Gminy Rozprza z jednogłośnym absolutorium

    28 czerwca 2022 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Rozprza. Podczas sesji wójt gminy Rozprza przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego orz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2021 rok. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały przez Radę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza Januszowi Jędrzejczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W tym punkcie wszyscy Radni były jednomyślni i jednogłośnie przyznali wójtowi absolutorium. Gratulacje oraz kwiaty w imieniu Radnych złożyła wójtowi Przewodnicząca Rady Gminy Agata Bartkowska.

Więcej aktualności