GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

 • Komunikat ZGKG w Rozprzy

  W związku z panującymi wysokimi temperaturami i brakiem opadów Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy prosi o racjonalne korzystanie z wody tzn. do celów  socjalno-bytowych. W związku z powyższym prosimy o nie napełnianie basenów oraz nie podlewanie przydomowych ogródków wodą z wodociągów w godzinach 17:00-21:00.

   

 • „Zaczarowany plac zabaw w Romanówce” oficjalnie otwarty.

  W minioną sobotę, 12 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie ,,Zaczarowanego Placu Zabaw w Romanówce,,. Plac zabaw powstał w ramach grantu sołeckiego (pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich), dofinansowania projektu z Gminy Rozprza oraz wkładu własnego mieszkańców Sołectwa. Wszystkie prace, mające na celu wykonanie Placu Zabaw od podstaw- zostały wykonane z precyzją oraz ogromnym zaangażowaniem, zgodnie z projektem przez mieszkańców Sołectwa.

 • Bitwa regionów - konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Bitwy Regionów". Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz pracę konkursową należy przesłać do 30 czerwca br. wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl

Więcej aktualności