Tłumacz Migam

Ślubowanie pierwszoklasistów i dzień Edukacji Narodowej w Nowej Wsi i Niechcicach

Nowa Wieś

 

Uroczyste Ślubowanie klasy pierwszej


Ślubowanie klasy pierwszej to jedna z piękniejszych uroczystości odbywających się w szkole. Pierwszoklasiści z dumą prezentują swoje umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki. W podniosłym nastroju składają przyrzeczenie i uśmiechają się nieśmiało, gdy dyrektor dużym ołówkiem dotykając ich prawego ramienia pasuje ich na pełnoprawnych uczniów szkoły.

Taka podniosła uroczystość miała miejsce 14 października w szkole podstawowej w Nowej Wsi. Dwunastu pierwszoklasistów zostało oficjalnie włączonych do grona uczniów szkoły. Swe uroczyste ślubowanie składali w obecności rodziców, grona pedagogicznego, uczniów i zaproszonych gości. Podczas programu artystycznego zaprezentowali również swoje wiadomości jakie dotychczas zdobyli w szkole. W trakcie uroczystości otrzymali także pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Samorząd Uczniowski. Miłym akcentem dla pierwszoklasistów był słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.

„Drodzy pierwszoklasiści, po tak emocjonującym dla Was dniu, jako wychowawca chciałabym podziękować wam za wkład i zaangażowanie w tę uroczystość oraz życzyć, byście z każdym rokiem spędzonym w szkolnych murach byli coraz mądrzejsi, a wiedza dała Wam dobry start w niedalekiej przyszłości.  Życzę także z całego serca wielu sukcesów związanych z nauką i odkrywaniem piękna współczesnego świata.” – zwróciła się do swoich podopiecznych wychowawczyni Agnieszka Jaskólska

 

 

Dzień Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole podstawowej w Nowej Wsi,  na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia. W uroczystości brali udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Rozprza Artur Cubała, radny gminy Tadeusz Kołowrotkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Sobańska, zastępca Agnieszka Włodarczyk, skarbnik Ewa Nowakowska, sekretarz Izabela Stępień oraz emerytowani pracownicy szkoły. Na początek głos zabrała dyrektor Justyna Kaniewska, która nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty złożyła życzenia i podziękowania. Następnie wręczono nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze paniom: Beacie Kołowrotkiewicz, Magdalenie Jakubik, Dorocie Jakubek; sekretarce: Urszuli Wojtania, a także pracownikowi obsługi panu Zbigniewowi Jakubik. Ponad to zastępca wójta pan Artur Cubała oraz przewodnicząca Rady Rodziców przekazali życzenia dla obecnych i byłych pracowników szkoły. Uroczystość wypełniła część artystyczna przygotowana przez klasę szóstą, drugą i piątą pod okiem  Lidii Jureńczyk. O oprawę muzyczną zadbała Magdalena Jakubik. Uczniowie przedstawili humorystyczną scenkę , w której zaprezentowali swoje zdolności aktorskie.  Po występach artystycznych Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności uczniowskiej wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i szanownym emerytom złożył życzenia i wręczył tort.

 

 

Niechcice

     Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, by docenić trud i wysiłek wszystkich pracowników oświaty, którzy nie szczędzą swojego czasu i energii dla dzieci i młodzieży. Z tej okazji 14 października 2015 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się uroczystość, w której wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice oraz uczniowie. Dyrektor, Bogusława Lewińska, złożyła serdeczne życzenia dla swoich pracowników oraz podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie wkładane każdego dnia w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Była to również okazja do nagrodzenia tych, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się szczególnie. Nagrodą Dyrektora zostali uhonorowani: Katarzyna Bartosiewicz, Laurencja Jarzębska, Sylwia Kozłowska, Katarzyna Leśniewska, Aneta Magiera, Edyta Pawłowska, Zdzisława Pielużek, Bożena Sieńko, Irena Zielińska oraz Dorota Grzejszczak, Wacława Pawlak, Beata Zaborowska i Adam Ałaszewski. Święto uświetnili uczniowie, którzy przygotowali program artystyczny. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali zaś specjalne upominki.

    Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Zanim to jednak nastąpiło, najmłodsi uczniowie szkoły, pod czujnym okiem wychowawczyń Anety Magiery i Sylwii Kozłowskiej, zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Potem złożyli uroczysty akt ślubowania na sztandar szkoły. Dyrektor życzyła im, by czas nauki nie był tylko czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także okazją do wielu wspaniałych przeżyć i doświadczeń. Po tej uroczystej chwili najmłodsi otrzymali prezenty i udali się do swoich klas, natomiast nauczyciele, pracownicy szkoły, emeryci i zaproszeni goście spotkali się przy wspólnej kawie.