Tłumacz Migam

Rozprza stawia na rozwój dzieci i młodzieży

Gminę Rozprza w latach 2013-2015 pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 925.113,83 zł.  Środki te w całości przeznaczone zostały na wsparcie szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy.

Dzięki czemu 7 szkół zostało wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie poprawiające warunki realizacji zajęć.

Wszystkie oddziały przedszkolne we wrześniu otrzymały pomoce i wyposażenie przystosowane do pracy z dziećmi młodszymi. Dzięki czemu dzieci w wieku 3-4 lata będą miały odpowiednie warunki do zabawy i rozwoju a zakupiony sprzęt zapewni bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Z zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych uczniowie mogą nie tylko korzystać w czasie zajęć lekcyjnych ale również podczas zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w ramach otrzymanego dofinansowania.

- Realizacja projektów ze środków unijnych to szansa aby nasze placówki otrzymały nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Szkoły i oddziały przedszkolne same mogły wybrać jakie pomoce i wyposażenie  a my zrobiliśmy wszystko aby zapewnić przedszkolakom i uczniom jak najlepsze warunki kształcenia mówi Janusz Jędrzejczyk, Wójt Gminy Rozprza. – Łącznie 1673 uczniów naszych szkół mogło dzięki pozyskanemu wsparciu  skorzystać z 2928 godzin zajęć pozalekcyjnych z kompetencji kluczowych. Zajęcia zorganizowane były dla każdego ucznia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dodaje wójt.

człowiek najlepsza inwestycja.jpeg