Tłumacz Migam

Eko-sztuka we Wronikowie

            Projekt skierowany był dla mieszkańców sołectwa Wroników, którzy licznie włączyli się w jego realizację. Z pozyskanych środków zakupiono stoły piknikowe oraz 106 sztuk tui, które to zostały nasadzone wokół Domu Ludowego. Teren wokół budynku został także upiększony kwiatami i krzewami ozdobnymi. Dla uczestników podsumowania projektu Stowarzyszenie we własnym zakresie przygotowało poczęstunek ekologiczny. Dla dzieci przygotowano liczne gry i zabawy.

             W sadzeniu drzewek udział wzięli także zaproszeni goście. W imieniu Starostwa Powiatowego symbolicznego posadzenia dokonała przewodnicząca rady powiatu - Paulina Dziadczyk. Wójta gminy Rozprza reprezentował Bogdan Górecki, sołectwo Wroników Teresa Sikorska oraz wiceprezes Stowarzyszenia Marcin Środa.

            Prezes Stowarzyszenia Teresa Sikorska serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w pomoc przy realizacji projektu. Wolontariuszom: Beacie Turskiej – Mrozik, Marcinowi Środzie, Barbarze Sitek, Robertowi Sikorskiemu, Lidii Prochuń, Romanowi Ryżewskiemu oraz Nadleśnictwu w Piotrkowie Trybunalskim.