Tłumacz Migam

Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Straszowie

W Dniu Edukacji Narodowej – 14 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni „Nasz ekoświat”, na którą została pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 29 800,00 zł, koszt całkowity zadania wyniósł 41 830,00zł. Zadanie pn. „Nasz ekoświat” – utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie” zostało zrealizowane w okresie lipiec- październik 2015.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Łodzi – Andrzej Czapla, zastępca wójta Gminy Rozprza –Artur Cubała, proboszcz Parafii w Rozprzy – Wiesław Płomiński, zarząd Rady Rodziców – Agnieszka Przycka – przewodnicząca, Edyta Wachnik – zastępca przewodniczącej, Arkadiusz Jeż – skarbnik.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebranych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów powitała dyrektor szkoły Małgorzata Pokora i złożyła społeczności szkolnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wiceprezes Andrzej Czapla w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej wśród najmłodszych i życzył, by pracownia przyczyniła się do podwyższenia świadomości ekologicznej uczniów oraz przekazał szkole dwa komplety pięknych wydań albumów, traktujących o walorach przyrodniczych ziemi łódzkiej. Zastępca wójta Artur Cubała życząc pedagogom, pracownikom szkoły i uczniom samych sukcesów podkreślił znaczący wkład WFOŚiGW w Łodzi w rozwój edukacji ekologicznej nie tylko w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie, ale także w całej gminie. Ksiądz Proboszcz Wiesław Płomiński docenił wkład pedagogów szkoły w kształtowanie umysłów najmłodszych członków społeczeństwa i życzył wszystkim owocnej pracy.

Następnie członkowie Samorządu Uczniowskiego w krótkim montażu słowno – muzycznym podziękowali nauczycielom za ich trud i na ręce dyrektor szkoły złożyli życzenia i kwiaty dla całego grona pedagogicznego oraz zaprosili pierwszoklasistów do pokonania szeregu zadań, które wskazałyby gotowość najmłodszych do przyjęcia ich w poczet uczniów szkoły. Zmagania nadzorował surowy król i łagodna królowa, którzy zgodnie stwierdzili, że pierwszaki mogą być już uczniami, po czym złożyli oni ślubowanie, zostali pasowani na uczniów oraz otrzymali symboliczne upominki od wychowawcy klasy Zofii Młodawskiej – Imieli, samorządu uczniowskiego i rodziców.

Dyrektor szkoły podziękowała uczniom i zaprosiła gości oraz przedstawicieli uczniów szkoły do oficjalnego otwarcia pracowni „Nasz ekoświat”. Symboliczną wstęgę przecinali: prezes zarządu WFOŚiGW w Łodzi, zastępca wójta Gminy Rozprza, proboszcz Parafii w Rozprzy, Przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektor szkoły oraz nauczyciel przyrody i wychowania proekologicznego, opiekun pracowni – Grażyna Lewińska. Ksiądz Proboszcz poświęcił pomieszczenie i wszyscy podziwiali wyposażenie oraz zgromadzone dzięki dotacji pomoce dydaktyczne, uczniowie demonstrowali działanie niektórych urządzeń. Wyświetlono krótką prezentację dokumentującą etapy powstania pracowni, wzniesiono toast za pomyślność nauki sokiem owocowym i tym miłym akcentem zakończono spotkanie.

zadanie - ekopracownia.jpeg

link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl