Tłumacz Migam

Polsko - Mołdawska współpraca

Z inicjatywy i na zaproszenie wojewody łódzkiego – Jolanty Chełmińskiej w dniu 15 października br. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Piotrkowskim, a Regionem Glodenii (Mołdawia). Umowę uroczyście podpisał prezydent regionu Glodeni – Ion Leuca oraz starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała.

                W czasie wizyty na terenie Ziemi Piotrkowskiej delegacja mołdawska w osobach Ion Leuca – prezydent Rejonu Glodeni, Oksana Albu – wiceprezydent Rejonu Glodeni, Vasilie Pelin – sekretarz administracji Rejonu Glodeni, Petru Aksenti – dyrektor przedsiębiorstwa rolnego BOGALEKON – MOLDOVA, Vasilie Scura – tłumacz, Ireneusz Czerwiński – sekretarz powiatu oraz Krzysztof Sztrajber – przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego zwiedziła m.in. Gminę Rozprza.

W związku z zainteresowaniem rozwiązaniami wprowadzonymi w oświacie i kulturze w naszej gminie goście z Mołdawii zwiedzili gimnazjum w Rozprzy. W murach szkoły przywitał ich dyrektor gimnazjum – Bernard Matyszewski, który następnie oprowadził ich po obiekcie. Następnie delegacja odwiedziła Gminne Centrum Kultury w Rozprzy, gdzie po krótkim filmie promocyjnym Gminy Rozprza oraz prezentacji przedstawiającej remont budynku centrum kultury, przyszedł czas na rozmowy miedzy wójtem Januszem Jędrzejczykiem, a zaproszonymi gośćmi. Prezydent Ion Leuca stwierdził, że chciałby, żeby jedna z gmin Powiatu Piotrkowskiego współpracowała z regionem Glodenie w celu wymiany doświadczeń i wykorzystania rozwiązań w rozwoju gospodarczym i społecznym ich regionu.

                Przybyli goście byli zachwyceni naszą okolicą i jej rozwojem, pełni nadziei na wspólną współpracę ruszyli dalej w podróż po Ziemi Piotrkowskiej.