Tłumacz Migam

Zapraszamy na konsultacje

Zaproszenie  dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rozprza w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 57_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r..pdf (112,80KB)

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2015.doc (90,50KB)

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2015.docx (13,70KB)