Tłumacz Migam

Sportowa energia w gimnazjum w Rozprzy

Wolontariusze PGE zaadaptowali pomieszczenie gospodarcze, znajdujące się w piwnicach szkoły. Projekt zrealizowali pracownicy PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów: Tomasz Odrzywół, Marek Kowalski, Tadeusz Pielużek i Jacek Skrobek. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się również pracownicy szkoły: Małgorzata Burkin, Violetta Próba, Mariusz Próba oraz przedstawiciele lokalnej społeczności: Grzegorz Prochuń i Iwona Odrzywół.

„Przez całe wakacje wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby sala mogła od września dobrze spełniać swoją nową funkcję” – mówi lider zespołu wolontariuszy, Tomasz Odrzywół.

Wolontariusze wykonali instalację wentylacyjną, zabudowali rury technologiczne, położyli gładzie gipsowe i podłogi, zabudowali rury technologiczne oraz wykonali część instalacji elektrycznej. Następnie wolontariusze pomalowali salę, zamontowali drabinki i duże lustra.

  - W nowej sali będą odbywać się zajęcia rytmiczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Będą z nich korzystać uczniowie gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni z indywidualnym tokiem nauczania - mówi Bernard Matyszewski, dyrektor szkoły.

Projekt jest jednym z 40 realizowanych na terenie całego kraju w ramach II edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.  W I edycji programu udział wzięło ponad 200 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy przepracowali społecznie blisko 4 000 godzin czasu wolnego od pracy. Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami programu są Fundacja PGE - Energia z Serca i PGE Polska Grupa Energetyczna.