Tłumacz Migam

Śpiewaj Hosanna

Z inicjatywy Doroty Środy w dniach 19-20. 09. 2015r. w Sanktuarium N.M.P w Rozprzy odbył się I Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewaj hosanna”. Jury w składzie: Witold Kabziński,  Anna Dylczak, Kaja Kobylarz, Maciej Kowalczyk i ks. Dawid Szymoniak  wyłoniło następujących laureatów.

 

W grupie 5-6 latków:

1 m-ce     Marysia Tręda – par. Buczkowice

2 m-ce     Justyna Ciesielska – par. Rozprza

3 m-ce     Wiktor Żarski – par. Rozprza

 

W grupie klasy 2-3

1 m-ce     Julia Kamińska – par Niechcice

2 m-ce     Jakub Adamus – par. Buczkowice

3 m-ce     ex aequo    Wiktoria Suszyńska - par. Rozprza  i Natalia Zawada – par Bęczkowice

 

W grupie  klasy 4-5

1 m-ce      Maria Dorota – par. Niechcice

2 m-ce      Dominik Terka – par. Buczkowice

3 m-ce      Aleksandra Kulik – par. Rozprza

 

W grupie  13-18 lat

1 m-ce     ex aequo     Angelika Piątek  i  Joanna Terka  par. Bęczkowice

2 m-ce     Dominika Hebda – par. Rozprza

3 m-ce     Natalia Kobylarz – par. Rozprza  

 

Przyznano również dwie nagrody publiczności:

otrzymały je: Justyna Ciesielska i Maria Dorota oraz nagroda dla najmłodszego uczestnika Wiktora Żarskiego.

Wszyscy nagrodzeni wystąpili w koncercie laureatów. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny i duże zaangażowanie. Za piękny śpiew wykonawcy otrzymali wspaniałe nagrody.

Pani Dorota Środa dziękuje swoim koleżankom i kolegom, którzy wraz z nią organizowali ten konkurs. Wymienić należy: Barbarę Zimną, Jadwigę Ziębę, Agnieszkę Ciesielską, Marię Nowakowską, Tadeusza Kobylarza, Jana Pełkę, Tomasza Ciesielskiego. Szczególne podziękowania organizatorzy składają ks. Proboszczowi Wiesławowi Słomińskiemu i księżom pracującym w parafii ks. Dawidowi Szymoniakowi, ks. Dariuszowi Pilarskiemu i ks. Romanowi Gmyrkowi.

fot. Magdalena Sawicka