Tłumacz Migam

Drugi etap prac wykopaliskowych w Rozprzy rozpoczęty

W miniony piątek 18 września, naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęli drugi etap prac wykopaliskowych na grodzisku w Rozprzy, który planowo potrwa do końca października.

Będą one prowadzone w ramach wykopów o długości około 10-25 m i szerokości 2 m oraz wykopów o wymiarach 5 na 5 m. Maksymalna ich głębokość osiągnie 1,5-2,0 m, a minimalna 0,5 m. Prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi ręcznych, a pozyskiwany urobek podlegał będzie przesiewaniu lub przepłukiwaniu na sitach i składowaniu na hałdach.

Obecny wykop ma na celu uzyskanie przekroju fosy południowej i zbadanie jej wypełniska.

Aktualnie prace prowadzone są na głębokości około pół metra. Zdjęta dotąd warstwa ziemi odsłoniła blisko dwadzieścia drewnianych słupów, które datowane są wstępnie na XIV wiek. Można zatem przypuszczać, co potwierdzą szczegółowe badania wykopalisk, iż mamy do czynienia z odbudowaniem lub przebudową fosy.

Mamy nadzieję, że kolejne warstwy odsłonią unikatowe, pod względem badawczym i archeologicznym, znaleziska.