Tłumacz Migam

Spotkali się w sprawie zjazdu

Z inicjatywy poseł Krystyny Ozgi w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się spotkanie przedstawicieli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agencji Nieruchomości Rolnych - Filia w Łodzi oraz samorządu Gminy Rozprza. Tematem spotkania była sprawa utworzenia w zachodniej części gminy Rozprza, m.in. na terenach po byłej oczyszczalni ścieków w okolicach Niechcic (Biała Róża, Gieski), w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A1, Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (teren o pow. ok. 205 ha). Obecnie największy problem dotyczy zjazdu z drogi do przedmiotowego gruntu. Zjazd powinien znajdować się w bliskiej odległości od terenu, aby inwestorzy zainteresowali się tym miejscem.

Podczas dyskusji wypracowano dwa warianty rozwiązania problemu:

I - zorganizowanie bezpośredniego zjazdu z autostrady do tego terenu,

II – remont oraz poprawa parametrów drogi krajowej nr 91, a następnie wykonanie tzw. łącznika pomiędzy drogą krajową Nr 91, a terenem inwestycyjnym. Łącznikiem byłaby droga długości ok. 2,4 km pomiędzy przyszłą strefą, a drogą krajową nr 91 (odcinek biegnący po części przez teren gminy Rozprza, a po części przez teren gminy Gorzkowice).

Dalsze rozmowy w tej sprawie będą prowadzone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz na szczeblu ministerialnym. 

W przypadku zapewnienia ze strony GDDKiA w sprawie wyżej wymienionych wariantów dotyczących rozwiązania problemu skomunikowania terenu, możliwe będzie podejmowanie dalszych kroków, dotyczących włączenia omawianych gruntów do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Finałem sprawy powinno być utworzenie w Gminie Rozprza Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przyjmowanie inwestorów z kraju i z zagranicy.