Tłumacz Migam

Akcja "Narodowego czytania" w szkole podstawowej w Rozprzy

W przeddzień ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozprzy włączyli się w to ważne wydarzenie. Była to II edycja Narodowego Czytania w tej szkole. Na ten rok została wybrana powieść Bolesława Prusa „Lalka”, należąca do największych osiągnięć naszej literatury. Spotkanie rozpoczęło krótkie przedstawienie celów spotkania oraz zaprezentowanie twórczości Bolesława Prusa i ciekawostek z jego życia. W uroczystości wzięli udział: Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprza, nauczyciele, a także niemal 140 uczniów z klas IV-VI szkoły. Organizatorzy akcji skorzystali z proponowanych adaptacji "Lalki" oraz materiałów reklamowych dostępnych na stronie internetowej.

Pięknie odczytane fragmenty spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wszyscy mają nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci, poczucia tożsamości narodowej, a w przyszłości zaowocuje miłością do literatury.

Organizatorami akcji były: Anna Barczyk i Teresa Długosz.