Tłumacz Migam

Spotkanie sołtysów gminy Rozprza

2 września br. w sali konferencyjnej urzędu gminy w Rozprzy odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów z terenu nasze gminy. Zebranie otworzył wójt gminy – Janusz Jędrzejczyk. W spotkaniu uczestniczyli także: zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała, a także Julian Misztela – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na początku spotkania glos zabrał Grzegorz Jarzębowski – pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który przedstawił zebranym zarządzenie Agencji w związku z suszami, jakie dotknęły rolników. Zgodnie z zarządzeniem dla rolników, którzy zadeklarowali suszę istnieje możliwość pomocy w wysokości maksymalnie 400zł na 1ha, a w przypadku owocujących drzew i krzewów do 800 zł na 1ha. Dokładne informacje o możliwej pomocy oraz wnioski o jej przyznanie dostępne są pod adresem http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/bedzie-pomoc-finansowa-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-starty-w-wyniku-tegorocznej-suszy.html , a także w referacie gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska (pokój nr. 7 w urzędzie gminy w Rozprzy). W temacie suszy i pomocy rolnikom głos zabrała również kierownik referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska - Małgorzata Wrzeszcz. Wszelkie dostępne informacje dotyczące pomocy rolnikom dostępne są również na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/3845,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2015-r.html .

W dalszej części zebrania kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy – Ewa Szczegodzińska poruszyła kwestię pomocy rodzinom, które w lipcu po przejściu wichury „straciły dach nad głową”. Żeby ogłosić klęskę żywiołową spowodowaną wichurą, straty nią wywołane muszą przekraczać 5% dochodów własnych gminy. Nie jest więc możliwe zgłoszenie klęski w przypadku kilku domów i budynków gospodarczych.

Następnie zastępca wójta, podziękował organizatorom festynów rodzinnych w Rajsku Małym, Magdalenki oraz Romanówki za wspaniałą, rodzinną atmosferę oraz zaangażowanie w rozwój małych społeczności lokalnych, jakimi są sołectwa. W dalszej części Artur Cubała przekazał sołtysom informację dotyczącą pojemników na śmieci. Zostały one wykupione przez urząd gminy w Rozprzy i pozostaną one u mieszkańców. Dlatego też, zastępca zwrócił się do mieszkańców o szanowanie ich. Ponad to w październiku zostanie rozwiązany problem popiołu. Przypominamy, że nie wolno wysypywać popiołu z pieca do pojemników na śmieci.

Na koniec została poruszona kwestia utrudnień w ruchu drogowym na ul. Kościuszki w Rozprzy. Związane są one z remontem nawierzchni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, przedłużają trwające prace. Prosimy o cierpliwość.