Tłumacz Migam

Modernizacja systemu energetycznego wykorzystującego odnawialne źródło energii w Szkole Podstawowej w Mierzynie – wymiana palnika na pelet

pelet.jpeg

Zakres zrealizowanego zadania obejmował wykonanie:

- robót instalacyjnych: demontaż kotłowni, przebudowa technologii kotłowni, transport peletu do kotła, odprowadzenie spalin i wentylacja;

- robót elektrycznych - dostosowanie instalacji w kotłowni;

- robót budowlanych: otwór do transportu, ściany i drzwi kotłowni, fundament pod magazynem peletu; roboty elektryczne - uziemienie magazynu peletu


link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl