Tłumacz Migam

Uroczystości upamiętniające Bitwę o Szosę Piotrkowską w Milejowie

Tradycją stało się już, że w pierwszą niedzielę września na cmentarzu wojskowym w Milejowie odbywają się uroczystości upamiętniające Bitwę o Szosę Piotrkowską, która rozgrała się 6 września 39 roku, a także ludność cywilną zamordowaną z rąk najeźdźcy niemieckiego. Również w tym roku, 6 września, dokładnie po 76 latach uczczono pamięć walczących o Ojczyznę.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych, orkiestry z Longinówki oraz mieszkańców spod kościoła parafialnego w Milejowie na cmentarz wojskowy, gdzie rozpoczęła się uroczysta msza święta przy pomniku poległych żołnierzy. Uczestniczyły w niej władze samorządowe powiatu piotrkowskiego, reprezentowane przez starostę – Stanisława Cubałę oraz radnego powiatowego – Grzegorza Konopkę; gminy Rozprza, którą reprezentowali wójt gminy – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący rady gminy – Tomasz Gemel, zastępca wójta gminy, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rozprzy – Artur Cubała, oraz radny gminny – Krzysztof Krajewski. W uroczystości uczestniczył również chór z Maładeczna na Białorusi.

Po uroczystej mszy świętej nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem poległych żołnierzy. Wiązanki złożyły delegacje: Kombatantów i Osób Represjonowanych, Koło w Rozprzy; samorządu powiatu Piotrkowskiego; samorządu gminy Rozprza; gości z Białorusi; Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rozprzy; Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy; Zarządu Gminnego PSL w Rozprzy; OSP Krzyżanów. Wieniec złożyła również delegacja uczniów ze szkoły podstawowej w Milejowie na grobie swojego patrona - ppłk. Stanisława Sienkiewicza.

W dalszej części uroczystości na cmentarzu w Milejowie nastąpiło podniosłe przekazanie pod opiekę harcerzy z 36 Drużyny Harcerskiej „Jantar” im. Zygmunta Kałużnego z Rozprzy sztandaru Kombatantów i Osób Represjonowanych, koło w Rozprzy, po którym wykonano salwę honorową z armaty, upamiętniającą poległych.

Po przemówieniach okolicznościowych, na zakończenie z repertuarem polskich pieśni patriotycznych wystąpił chór z Maładeczna na Białorusi.

Na tym zakończono obchody upamiętniające uroczystości upamiętniające poległych w Bitwie o Szosę Piotrkowską, a także ludność cywilną zamordowaną z rąk najeźdźcy niemieckiego na cmentarzu w Milejowie.