Tłumacz Migam

Nowy rok szkolny

Mierzyn


Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie powrócili do szkoły pełni zapału i energii. Nowy rok szkolny uczniowie, rodzice oraz nauczyciele rozpoczęli Mszą Świętą, która odbyła się w parafialnym kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja. Akademia szkolna rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała dyrektor szkoły - Agata Lipińska, która powitała wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji. Jak co roku, uczniowie klasy V, tym razem pod kierunkiem Jadwigi Turniak zaprezentowali część artystyczną w której pożegnali tegoroczne wakacje. W dobrych nastrojach uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas by porozmawiać ze sobą oraz poznać nowy plan lekcji.

 

 

Nowa Wieś


Jak każdego roku 1 września nauczyciele, uczniowie i pracownicy  szkoły podstawowej w Nowej Wsi  powitali Nowy Rok Szkolny. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą, przygotowaną przez uczniów klasy V, pod kierunkiem Moniki Owczarek. We Mszy Św. wzięli udział wszyscy zgromadzeni.  

Dyrektor oficjalnie powitała przybyłych, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie pod opieką  Ilony Krasoń-Zdziech uczniowie klasy szóstej, wykonali powitalne przedstawienie – wspominając wrzesień roku 1945 oraz wrzesień tego roku.

Życzymy uczniom i nauczycielom sukcesów w roku szkolnym 2015/2016!!!