Tłumacz Migam

Gminne obchody ˝Dnia Strażaka˝ w Mierzynie

Sam J.J. Edmondson powiedział:

Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony.

img_1346.jpeg

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest na całym świecie 4 mają, w dniu św. Floriana - patrona strażaków.  W tym roku obchody Dnia Strażaka odbyły się w Mierzynie, gdzie  przy strażnicy OSP zebrały się reprezentacje wszystkich gminnych pododdziałów by móc przy akompaniamencie muzycznym Orkiestry Dętej przy OSP w Mierzynie wspólnie przemaszerować do kościoła Św. Mikołaja BW w Mierzynie gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin przez proboszcza ks. Benedykta Stanka.

img_1489.jpeg

Prezes Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy Artur Cubała przywitał wszystkich zaproszonych gości. Władze samorządowe reprezentowali Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza oraz Bogdan Górecki Skarbnik Gminy.

img_1430.jpeg

Po mszy zostały złożone wieńce pod pomnikiem w Mierzynie. Część oficjalna zakończyła się paradą służb mundurowych pod Dom Strażaka w Mierzynie. Janusz Jędrzejczyk Wójt gminy Rozprza życzył druhom wszelkiej pomyślności w wykonywaniu służby oraz bezpiecznych powrotów do domu, pogratulował również odwagi za pełnienie niebezpiecznej i trudnej misji strażaka.

Ponadto w obchodach uczestniczyli:

Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Bernard Matyszewski Radny Powiatu Piotrkowskiego, Marek Rakoczy V-Ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim, Alojzy Włodarczyk Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Gorzkowicach, Zbigniew Owczarek Prezes OSP Szczepanowice, Arkadiusz Próba Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza, Janusz Misztela Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza, Radni Gminy Rozprza: Małgorzata Olczyk, Krzysztof Biegański, Czesław Kowalczyk oraz Bożena Piątkowska Przewodnicząca KGW w Mierzynie

 

 
Galeria