Tłumacz Migam

Rozprza ma patriotyczny Quest!

W dniu 24 kwietnia 2014 roku, w Rozprzy dobyła się uroczysta Konferencja ,,Ścieżki questowe jako nowa atrakcja turystyczna woj. łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM’’, podsumowująca projekt współpracy pn: "QUESTING UMOŻLIWI INNOWACYJNE ZWIEDZANIE". Projekt zrealizowały trzy Lokalne Grupy Działania:LGD „BUD-UJ RAZEM”LGD „Dolina Rzeki Grabi”, Fundacja Rozwoju Gmin „Prym”. Warto podkreślic, iż jest on największym projektem Questingowym realizowanym w Polsce. Łącznie powstało 35 szlaków questingowych odkrywających walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu, w tym najwięcej, bo aż 16 na terenie LGD „BUD-UJ RAZEM’’. Ogółem to 112 km tras do przejścia (pieszo albo rowerem, bądź samochodem).

dsc_0119.jpeg

W ramach projektu w Gminie Rozprza powstał Quest pn.: „Rozprza – śladami II wojny światowej”, poświęcony pamięci poległych oraz upamiętniający różne wydarzenia z tamtego tragicznego okresu.

Wszyscy uczestnicy konferencji przebyli trasę naszego Questu i wyrazili liczne słowa uznania i podziękowania (również w księdze pamiątkowej). To bardzo nas cieszy i buduje.

Prace nad Questem trwały od kwietnia 2013 roku. Rozpoczęły się wizytą studyjną w Bałtowie, stolicy polskich Questów. Następnie w dniu 20 sierpnia w Truszczanku zorganizowano szkolenie dla grup reprezentujących Gminę Rozprza i Gminę Gorzkowice, na którym trener questingu omówił metodologię Valley Quest. Przedyskutowano też potencjalne tematy Questu w Rozprzy. Wspólnie z trenerem grupa z Gminy Rozprza wybrała się w teren, by zobaczyć wymienione miejsca, sprawdzić długość oraz bezpieczeństwo trasy. Omówiono możliwości włączenia do trasy Questu ciekawych obiektów, kapliczek oraz pamiątek po licznej niegdyś w Rozprzy społeczności żydowskiej. Po ostatecznych ustaleniach dotyczących tematyki i trasy, rozdzielono zadania potrzebne do stworzenia Questu.

Liderem, osobą odpowiedzialną za całość prac grupy zaangażowanej w tworzenie Questu, ścisłą współpracę z trenerem oraz przedstawicielami LGD „BUD-UJ RAZEM’’, jak również autorem tekstu była Anna Toma. Pomysłodawcą i osobą organizującą spotkania z osobami mającymi wiedzę o wydarzeniach z czasów obrony Rozprzy w 1939 roku była Izabela Kwaśniak. Wiele istotnych informacji historycznych do Questu wniósł Krzysztof Skorupa. Quest został wzbogacony o ciekawostki przez Elżbietę Piątek. Piękne ryciny z bardzo starych fotografii oraz mapę Questu wykonała Stanisława Kaczmarek. Pieczęć Questu, przedstawiająca min. kwiat maku (bo maki najczęściej porastały żołnierskie mogiły) została wykonana przez Annę Toma.

W ramach pracy nad Questem członkowie grupy w każdy możliwy sposób docierali do zaskakujących, czasem ich samych, informacji. Były to spotkania, przekazy ustne, analiza literatury, starych fotografii a nawet poszukiwania śladów II wojny światowej dosłownie. Dlaczego tyle analiz? Bo wiele z tych informacji, pochodzących z różnych źródeł nie była spójna. Każda z osób była bardzo zaangażowaną w pracę, odkrywanie kart historii Rozprzy, dlatego współpraca układała się doskonale. Całość prac realizowana była pod czujnym okiem trenera.

dsc_0232.jpeg

Wybór tematu i przedmiotu Questu był świadomy i przemyślany. Członkom grupy bardzo zależało na tym, by poprzez Quest opowiedzieć tragiczną i zarazem chwalebną historię czasów II wojny światowej na terenie Rozprzy. To ciekawy sposób na przybliżenie zarówno mieszkańcom Gminy, jak i osobom odwiedzającym Rozprzę tamte wydarzenia. Należy podkreślić, że Rozprza ma piękną i bogatą historię, a Quest ukazuje jej część. Ponadto Quest nieprzypadkowo zaczyna się u drzwi Sanktuarium Rozprzańskiej Matki Życia, prowadzi na cmentarz, a na koniec „wracamy” do… To wielka symbolika i dodatkowy, nieco filozoficzny przekaz.

 

Co to jest questing?

Qu­esting to swego rodzaju gra terenowa, przypominająca „podchody”. W istocie, to nowa forma po­zna­wa­nia re­gio­nu poprzez promocję walorów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych danego obszaru lub społeczności lokalnej, skie­ro­wa­na szcze­gól­nie do ro­dzin, dzieci i młodzieży. Bo tematem questu może być niemal wszystko.

Questing umożliwia innowacyjne zwiedzanie. Jest dostępny dla każdego, samoobsługowy i pozwala odkrywać walory regionu, których na co dzień nie zauważamy.

Questing pełni funkcję edukacyjną, ale też ma rolę promocyjną. Dzięki niemu można ciekawie zaprezentować region i sprawić, by jego poznawanie było cennym, zapadającym w pamięć doświadczeniem.

Quest zawsze rozpoczynamy w określonym miejscu, dalej wystarczy poruszać się według zamieszczonych w treści wskazówek, dzięki którym Questowicz dowiaduje się wielu ciekawych informacji i odgaduje poszczególne zagadki. Te pozwalają mu ułożyć hasło i odkryć skarb.

Metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

/Źródło: „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa”.
Zbiór dobrych praktyk pod. Red. Dominiki Zaręby,
Kraków 2008/

Quest „Rozprza – śladami II wojny światowej” ulotkajest dostępna w Urzędzie Gminy Rozprza lub na stronie:http://budujrazem.questing.pl/rozprza-przez-rozprze-sladami-ii-wojny-swiatowej/

Do zainstalowania w telefonach i smartfonach Aplikacja Quiz Questing!
Więcej o Questingu i dostęp do wszystkich 35 tras na stronach internetowych:  www.quiz.questing.pl oraz www. questing.pl.

 

 
Galeria