Tłumacz Migam

Ogłoszenie o przeprowadzanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

 

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Wójt Gminy Rozprza informuje, że w sierpniu br. na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (na podstawie par. 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby.

Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach pod nr tel.  696-902-881

e-mail:

        Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę.