Tłumacz Migam

Szanowni przedsiębiorcy

Szanowni Przedsiębiorcy,

Władze samorządowe Gminy Rozprza planują wdrożenie Samorządowego Programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny zamieszkującym na terenie gminy Rozprza.

             Program wprowadzony został uchwałą Rady Gminy nr VII/28/2015 w dniu 15 czerwca 2015 r. i ma na celu promowanie i wspieranie rodzin zamieszkujących na terenie gminy Rozprza, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, poprzez pomaganie im w zwiększaniu szans rozwojowych i życiowych, ułatwianie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Wykaz oferowanych ulg znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.

Bardzo znaczącym wzbogaceniem oferty wsparcia dla rodzin wielodzietnych z pewnością będzie włączenie się w jego realizację innych podmiotów, na zasadach partnerstwa.

Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć wniosek z propozycją oferowanych ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Potwierdzeniem przystąpienia Państwa do Programu będzie porozumienie zawarte z Wójtem Gminy Rozprza. Informacji o uczestnictwie w programie będą mogli Państwo zamieszczać we własnych materiałach promocyjnych i reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.

Informując o powyższym, mam nadzieję, że udział w Samorządowym Programie przyznającym uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny’’ zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni pozytywny wizerunek firmy, przyjazny rodzinie, a także poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie. Firmy uczestniczące w programie mogą osiągnąć korzyści płynące ze zwiększonego obrotu. Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję podmiotów – Partnerów Programu poprzez umieszczenie informacji o udzielanych ulgach na stronie internetowej Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w wydawanych publikacjach.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwość dołączenia do grona firm i instytucji wspierających rodziny. Od Państwa zależy rodzaj udzielonej pomocy- rabatów, zniżek, specjalnych ofert, jak również szczegółowy sposób udzielania ulgi. W razie pytań i wątpliwości - zespół pracowników wdrażających program ze strony Gminy jest do państwa dyspozycji; Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, pracownik socjalny - Agnieszka Piwowarska, tel. 44 615-80-66.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, którzy pragną współpracować przy realizacji tego ważnego programu prosimy o kontakt.

 

Z poważaniem

Janusz Jędrzejczyk

Wójt Gminy Rozprza 

 

DOCPorozumienie dot.przystapienia do samorządowego programu Karta Dużej Rodziny.doc (30,00KB)

DOCwniosek o przystąpienie do samorządowego programu Karta Dużej Rodziny.doc (26,00KB)
 

 

logo karta dużej rodziny.jpeg