Tłumacz Migam

Podróż do średniowiecznej Rozprzy z okazji 950-lecia

„Podróż do średniowiecznej Rozprzy z okazji 950-lecia” jednym z pierwszych projektów zrealizowanych w ramach programu „Regranting Powiatu Piotrkowskiego – Grant na Lepszy Start Lokalnie”.

W sobotę 25 lipca w Rozprzy odbyła się magiczna „Podróż do średniowiecznej Rozprzy z okazji 950-lecia”. Organizatorzy projektu Stowarzyszenie Rozprzanie.pl zaprosili najmłodszych mieszkańców do wspólnego poznawania historii naszej Małej Ojczyzny.

„W ramach projektu Rozprzę odwiedził zespół Kuźnia Kultury, który w sposób bardzo atrakcyjny przybliżył dzieciom i młodzieży historię okresu średniowiecza” – mówi Robert Skorupa prezes stowarzyszenia, – spotkanie z historią cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, w sumie udział wzięło ponad 70 osób, co nas bardzo cieszy. Wspólna zabawa była również okazją do integracji oraz możliwością pokazania dzieciom aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Celem projektu było uczczenie z najmłodszymi okrąglej rocznicy 950-lecia Rozprzy. Dzieciom przybliżono średniowieczną historię miasteczka. Została przedstawiona ówczesna drabina feudalna społeczeństwa. Omówiono tradycje i zwyczaje średniowieczne. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się wspólna nauka słowiańskiego tańca. Każdy z chłopców mógł poczuć się jak prawdziwy rycerz przywdziewając rycerską zbroję, trzymając w ręku miecz i tarczę. Dziewczęta zaś przebierały w strojach księżniczek, wybierając dla siebie najpiękniejsze suknie. Na zakończenie dla każdego czekał mały poczęstunek.

„Realizacja projektu doskonale wpisała się w model regrantingu, który w tym roku wdrożył Powiat Piotrkowski. Wniosek Stowarzyszenia Rozprzanie.pl jest pierwszym projektem, który stowarzyszenie dotychczas realizowało i śmiało mogę stwierdzić z bardzo dużym powodzeniem” – mówi Dorota Adamek z Centrum OPUS. – „Takie spotkania pozwalają ocalić od zapomnienia nasze lokalne tradycje i zwyczaje, a dumne miny dzieci przebranych w średniowieczne stroje są bezcenne.”

„Podróż do średniowiecznej Rozprzy z okazji 950-lecia” dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Powiatu Piotrkowskiego.

grant.png