Tłumacz Migam

Zaplanowano budowę przedszkola w Niechcicach

Z inicjatywy wójta gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się spotkanie w sprawie wyboru koncepcji projektu budowy przedszkola w Niechcicach

W spotkaniu udział wzięli, przewodniczący rady gminy Rozprza Tomasz Gemel, sekretarz gminy Rozprza Bożena Nagrodzka, skarbnik gminy Bogdan Górecki, pracownicy Urzędu Gminy Marzena Kacperczyk i Michał Tokarski, radni gminy Elżbieta Piątek i Alicja Waczyńska,dyrektor przedszkola w Niechcicach Beata Sianos oraz przedstawicielki Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola w Niechcicach – Aldona Madej i Kamila Kudrzycka. Przedstawiciele Biura Projektowego – Andrzej Wierzbowski i Wojciech Wolnicki dokładnie omówili trzy koncepcje budowy przedszkola w miejscu istniejącego obiektu w Niechcicach. Michał Tokarski poinformował także, iż docelowo dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie służyła dla pozyskania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zebrani przeanalizowali zaprezentowane koncepcje nowego przedszkola, a w szczególności wypowiedzieli się na temat usytuowania obiektu na działce, funkcjonalności zaprojektowanych pomieszczeń, dostępności dla dzieci niepełnosprawnych oraz ogrzewania nowego obiektu. Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano koncepcję nr 3 budynku przedszkola. Koncepcja spodobała się zebranym, gdyż w obiekcie znajduje się 5 pełnowymiarowych sal wraz z bezpośrednim dostępem do łazienek i magazynków. Zaplanowano także salę wielofunkcyjną, kuchnię wraz z zapleczem i jadalnią, wyodrębnioną szatnię dla dzieci oraz pomieszczenia dla personelu. Dla obiektu zostaną przewidziane miejsca postojowe i wewnętrzny układ drogowy.

Jak podsumowuje wójt gminy Rozprza Janusz  Jędrzejczyk: "Rozpoczęcie prac projektowych było możliwe dzięki zabezpieczeniu w tegorocznym budżecie odpowiedniej kwoty na ten cel. Spotkanie oceniam bardzo dobrze i uważam, iż było ono potrzebne, aby wszystkie zainteresowane strony mogły wypowiedzieć się, dzięki czemu wybrano koncepcję, którą teraz uszczegółowią projektanci.  W chwili obecnej będzie możliwe przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przedszkola w Niechcicach. Prace budowlane planowane są w latach 2016-2017,  a samo przedszkole będzie mogło przyjąć 120 dzieci."

page-0.jpeg

page-1.jpeg

page-2.jpeg