Tłumacz Migam

200 lat Pani Regino!

Wszystko zaczęło się 25 lipca 1915 roku, to właśnie wtedy na świat przyszła Pani Regina Jakubik. W tym czasie doczekała się 3 dzieci, 7 wnuków oraz 8 prawnuków. Od tego momentu minęło mnóstwo czasu, a 25 lipca 2015 roku nasza jubilatka obchodziła swój jubileusz 100 urodzin. W tak doniosłym i niecodziennym momencie życia Pani Reginie z bukietem życzeń towarzyszył Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, który składając gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania podkreślił, jak bardzo jest dumny, że wśród mieszkańców Gminy Rozprza mają miejsce tak piękne i wyjątkowe wydarzenia. Wójtowi towarzyszył Tomasz Gemel przewodniczący Rady Gminy Rozprza oraz Urszula Wiśniewska kierownik USC w Rozprzy. Życzenia płynęły z każdej strony. Gratulacje złożyli również pełniący obowiązki kierownika placówki KRUS w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Kowalski, starszy inspektor w placówce terenowej KRUS Bogusława Andrzejczyk oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Jacek Winiarski i Iwona Kozłowska kierownik oddziału Spraw Obywatelskich.. Wzruszenia nie kryła sama jubilatka, rodzina oraz zaproszeni goście.