Tłumacz Migam

V Euroaktywny Spływ Kajakowy rzeką Pilica

25 lipca Stowarzyszenie Euroaktywni zorganizowało kolejną z zaplanowanych na ten rok imprez integracyjno-promocyjnych, tj. V Euroaktywny Spływ Kajakowy rzeką Pilica.
Celem imprezy była propagowanie turystyki kajakowej, jako aktywnej formy wypoczynku, promowanie walorów turystycznych rzeki Pilica oraz integracja uczestników. W spływie wzięło udział 28 uczestników, którzy pokonali 7 kilometrową trasę z Będzyna do Łęgu Ręczyńskiego.