Tłumacz Migam

Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Straszowie

ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT to tegoroczne hasło Dnia Ziemi. W szkole podstawowej w Straszowie obchodzono nie tylko  Dzień Ziemi,  ale także rozpoczęto realizację pierwszego etapu zadania pod nazwą:"Organizacja i realizacja XII Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla kl. IV-VI, X Gminnego Konkursu „Mały przyjaciel przyrody” dla kl. I-III i promocja edukacji ekologicznej prowadzonej w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie w środowisku lokalnym”,które zostało zatwierdzone do realizacji przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu na dotację do realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2013/2014. Polegało ono na przygotowaniu i zrealizowaniu XII Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla kl. IV-VI, X Gminnego Konkursu „Mały przyjaciel przyrody” dla kl. I-III.

asdas.jpeg

Otwarcie zadania zaszczycili swą obecnością: Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Andrzej Czapla, Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Małgorzata Nowakowska, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Agata Bartkowska, Kierownik GZO w Rozprzy Edyta Łukasik, dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej w Mierzynie – Agata Lipińska, Szkoły Podstawowej w Rozprzy – Beata Gemel, inspektor Urzędu Gminy Rozprza –  Małgorzata Kabzińska, leśniczy Leśnictwa Straszów – Marcin Wachnik, przewodnicząca Rady Rodziców szkoły w Straszowie –  Agnieszka Przycka oraz nauczyciele przygotowujący uczestników do zmagań konkursowych ze szkół: Szkoły Podstawowej z Rozprzy, Szkoły Podstawowej z Milejowa, ZSG w Niechcicach, Szkoły Podstawowej z Nowe Wsi, Szkoły Podstawowej w Mierzynie oraz gospodarze -  nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Straszowie.

 

asda.jpeg

 

Dyrektor szkoły Małgorzata Pokora powitała zebranych, poinformowała o celu spotkania oraz zaprosiła do zabrania głosu z-cę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Andrzeja Czaplę i Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka. Obaj panowie podkreślali znaczenie edukacji ekologicznej wśród młodszej części społeczeństwa, zasługi szkoły w Straszowie na tym polu i życzyli uczestnikom konkursów sukcesów w rywalizacji.

Po oficjalnym rozpoczęciu konkursów uczestnicy podjęli zmagania na polu wiedzy i umiejętności związanych z ekologią i badaniem przyrody, które były niełatwe i budziły szereg emocji, a uczniowie szkoły zgłębiali tajniki przyrody oglądając filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, sprzątając okolice szkoły, obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie w przyszkolnym parku i okolicznych lasach.

W rozstrzygnięciu zmagań konkursowych nauczycieli wspomagała niezależna komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Nowakowska, Małgorzata Kabzińska, Agnieszka Przycka, Marcin Wachnik.

Wśród uczniów kl. I-III:

 I miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w Straszowie: Aleksandra Kulik, Dominika Wieczorek, Mateusz Leśniewski

II miejsce  zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w Milejowie: Jakub Idzik, Antoni Stępień, Paweł Grzankowski

III miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w Rozprzy: Mikołaj Leśniewski, Paweł Witasik, Alicja Nadajewska

Wśród uczniów kl. IV-VI:

I miejsce zajęła Natalia Wachnik

II miejsce zajęła Iga Szymańska

III miejsce zajęła Kinga Serafin

W kategorii szkół:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Straszowie

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Milejowie

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rozprzy

Wszyscy indywidualni uczestnicy konkursów i szkoły otrzymali cenne nagrody w postaci książek i nagród rzeczowych. Najlepsze szkoły również nagrodzono pomocami  dydaktycznymi zakupionymi ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Przebieg konkursów uświetniło przedstawienie parateatralne pt. Metamorfoza czyli czyli jak lekkoduch dojrzewa do rozważnych decyzji i działań… przygotowane przez uczniów kl. VI,V,III pod kierunkiem pań: Grażyny Lewińskiej i Ewy Miłak oraz pana Rafała Marciniaka.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursów, a nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie  za trud włożony w przygotowanie i realizację zadania.

asd.jpeg

 

Galeria