Tłumacz Migam

Każdy głos się liczy!

W dniu 10 czerwca 2015r. gościliśmy Komisję Konkursową XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”  w składzie:

  1. dr hab. Andrzej Zieliński - Członek Jury,
  2. mgr Zbigniew Bachman – Członek Jury,
  3. mgr inż. arch. Anna Pikuła - Członek Jury,
  4. inż. Roman Pikuła – Komisarz Konkursu,
  5. Elwira Stefanowska – Sekretarz Konkursu,
  6. mgr Robert Plewiński – Dyrektor Biura.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka pracowni projektowej „Projektant” s.c. z Piotrkowa Trybunalskiego – Joanna Fogiel oraz Dyrektor Biblioteki – Marianna Cubała wraz z bibliotekarką Izabelą Kwaśniak i Marzeną Kacperczyk – Kierownikiem Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.

Komisja dokonała wizytacji obiektu, zapoznała się z programem funkcjonalnym budynku oraz wysłuchała informacji na temat szeregu działań kulturalnych i dydaktycznych podejmowanych przez Bibliotekę.

Ideą konkursu „Modernizacja Roku”, który odbywa się pod patronatem m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także patronatem medialnym czasopism m.in. „Murator”, „Wspólnota”, „Mosty” i „Autostrady”, jest promowanie przebudowanych budynków i budowli, których przemiana niesie za sobą efekty użytkowe i estetyczne. Jury konkursu ocenia m.in. poziom rozwiązań architektonicznych, funkcjonalność, nowoczesność technologii, ekologiczność i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

W ramach udziału w Konkursie w dniu 24 kwietnia 2014r. w dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się obszerny artykuł dotyczący rozwoju i planów inwestycyjnych w naszej Gminie.

page-0.jpeg

Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów w Plebiscycie Modernizacja Roku na obiekt Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy. Aby oddać głos należy kliknąć na poniższy link:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt

Następnie kliknąć na zakładkę KULTURA i spośród prezentowanych inwestycji wybrać Gminne Centrum Kultury w Rozprzy, ul. Kościuszki 6.