Tłumacz Migam

ABC ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA - rozstrzygnięcie konkursu

3 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "ABC ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA".

Spośród 51 prac, które wpłynęły na konkurs, Jury wyłoniło zwycięzców:
-w kategorii dzieci do 8 lat:
I miejsce- Jakub Skóra
II miejsce- Maja Skóra
III miejsce- Marysia Famulska
III miejsce- Alicja Miedzianowska
- wyróżnienia:
Izabela Miedzianowska oraz Nadia Piwowarska

- kategorii dzieci powyżej 8 lat:
I miejsce- Andrzej Famulski
II miejsce- Telimena Kwaśniak
III miejsce- Filip Majewski

- wyróżnienia:
Katarzyna Skrobek oraz Nikola Radziszewska

Zarówno laureaci, jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Uroczystość wręczenia nagród poprzedziła prelekcja pani Ewy Paras przybliżająca najmłodszym zasady, które należy przestrzegać, aby cieszyć się dobrym zdrowiem.

-- Projekt powstał przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.