Tłumacz Migam

Zakaz podlewania ogródków

OGŁOSZENIE

OD DNIA 06.07.2015 r. DO DNIA 19.07.2015 r.

WPROWADZA SIĘ

ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW

BEZPOŚREDNIO Z WODOCIĄGU KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY ROZPRZA

W GODZINACH: OD 600 DO 2200

W stosunku do osób nieprzestrzegających zakazu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Dodatkowo informujemy, iż zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może spowodować chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminy w Rozprzy