Tłumacz Migam

XIII Gminny Konkurs Ekologiczny w Przedszkolu w Rozprzy

Przedszkolu w Rozprzy odbył się XIII Gminny Konkurs Ekologiczny połączony z obchodami Dnia Ziemi.  Uroczystego otwarcia konkursu i powitania gości dokonała pani dyrektor Zyta Ciesielska.  Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele poszczególnych placówek z terenu naszej gminy:

 - Szkoła Podstawowa z Rozprzy;

 - Szkoła Podstawowa z Nowej Wsi;

 - Szkoła Podstawowa z Mierzyna;

 - Szkoła Podstawowa ze Straszowa;

- Szkoła Podstawowa z Milejowa;

 - Przedszkole z Niechcic.

Głównym celem konkursu było rozwijanie kontaktu dzieci z przyrodą i środowiskiem naturalnym.  Popularyzacja wiedzy i literatury o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz sprawdzenie umiejętności i wiadomości dzieci z zakresu ekologii. 

eko1.jpeg

Grupa „Pszczółki” przedstawiła smerfną bajkę ekologiczną pt: „Rusz na ratunek Matce Naturze”.  W dalszej części nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:  Bogdan Górecki Skarbnik Gminy Rozprza, Izabela Kwaśniak Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy oraz Anna Patryarcha Przewodnicząca Rady Rodziców. 

eko2.jpeg

W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

W kategorii wiersz ekologiczny:

I miejsce – Nikola Kuliś – Przedszkole Rozprza

II miejsce – Wiktoria Sikora – Szkoła Podstawowa Milejów

III miejsce – Żaneta Stępień – Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

W kategorii wiedza ekologiczna:

I miejsce – Marcel Nowakowski – Przedszkole Niechcice

II miejsce – Olga Kałużna – Przedszkole Rozprza

III miejsce – Marta Żdziarska – Szkoła Podstawowa Straszów

W kategorii praca plastyczna z wyrobów wtórnych:

I miejsce – Wiktor Hajniak – Szkoła Podstawowa Straszów

II miejsce – Paweł Hamczyk – Szkoła Podstawowa Milejów

III miejsce – Kacper Włodarczyk – Przedszkole Rozprza.

eko3.jpeg

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe zaś pozostali uczestnicy dyplomy oraz upominki.  Panowała miła atmosfera i wszyscy dobrze się bawili. 

Galeria