Tłumacz Migam

Pół miliona złotych dla oddziałów przedszkolnych w Rozprzy

Dnia 30 czerwca Janusz Jędrzejczyk -wójt gminy Rozprza oraz Bogdan Górecki- skarbnik gminy Rozprza podpisali umowę z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu „Przedszkole przy szkole”. Projekt złożony przez Gminę Rozprza otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki pozyskanemu wsparciu gmina poprawi warunki funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W skutek realizacji projektu oddziały przedszkolne przystosowane zostaną do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Na terenie Gminy Rozprza wsparcie otrzyma 8 oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy szkołach podstawowych w Mierzynie, Straszowie, Milejowie, Nowej Wsi oraz Rozprzy. Całość wsparcia będzie przeznaczona na doposażenie placów zabaw, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych.

 

- Każdy z 8 oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem otrzymała pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie oraz sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem, które przekazał nammówi Janusz Jędrzejczyk, Wójt Gminy Rozprza. – Komputery będą służyć przedszkolakom do zabawy oraz wspierać zajęcia dydaktyczne. Podobnie rzecz ma się z tablicami interaktywnymi, które będą bezcenną pomocą w procesie nauczania.  W poprawie warunków  kształcenia przedszkolnego widzimy szansę na zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną oraz lepszy ich rozwój dodaje wójt.

Wartość zadań realizowanych w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" wyniesie 463.940,64 zł., i w całości zostanie sfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

info projekt 9.1.1 POKL v3.jpeg