Aktualności

 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza Wójt Gminy Rozprza zaprasza mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.

 • Obchody Święta 3 maja oraz Św. Floriana

  3 maja 2021 r. obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą w Europie, a zarazem drugą na świecie.

  W tym roku uroczysta Msza Święta przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego odbyła się w kościele Opieki Św. Józefa, Św. Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie i powiązana była ze wspomnieniem Świętego Floriana – patrona strażaków, którego święto w kościele katolickim obchodzimy 4 maja.

 • Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

  Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

  • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili

  • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii

  • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

  Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

  Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!

 • Konkurs dla przedszkoli "Liczymy się dla Polski"

  Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość. Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w  Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców. Tematem Konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.

 • Pani Zofia skończyła 100 lat !!!

  W minioną sobotę, 17 kwietnia 2021 r. Pani Zofia Kabzińska, mieszkanka Gminy Rozprza skończyła 100 lat. Z okazji tak pięknego jubileuszu setnych urodzin, wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Rozprza Agatą Bartkowską oraz Panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rozprzy Urszulą Wiśniewską złożyli na ręce jubilatki gratulacje oraz życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i radości wśród grona najbliższych.

 • Pierwsze umowy podpisane

  Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał z mieszkańcami pierwsze umowy o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Przypominamy, że do 30 kwietnia 2021 r. przyjmowane są jeszcze wnioski na dofinansowanie z budżetu gminy do likwidacji starego pieca węglowego i zastąpienia go proekologicznymi źródłami ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza.