Aktualności

  • Kolejne środki unijne dla Gminy Rozprza

    W dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listy zawierające informacje o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę Rozprza znalazł się na liście projektów do dofinansowania