Aktualności

 

 • Piknik rodzinny oraz zakończenie projektu ,,Przed Covidem bramy zamykamy i bezpiecznie czas spędzamy,, w Romanówce

  W minioną sobotę, 23 października 2021 r. odbył się piknik rodzinny, wieńczący realizację projektu ,,Przed Covidem bramy zamykamy i bezpiecznie czas spędzamy, zorganizowany przez KGW Romanówka/Stefanówka. Projekt był realizowany w oparciu o Program „Mikrogranty w Łódzkiem 2021"czyli Program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS- finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 • OTWARCIE NOWEJ CZYTELNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY

  Ten ważny moment nastąpił 14 października 2021 r. z udziałem przedstawicieli Grupy Producentów Rozsad Krasoń, w tym pana Grzegorza Krasonia, Marcina Krasonia i pani Anetty Ryżewskiej, w obecności pana Janusza Jędrzejczyka – Wójta Gminy Rozprza, pana Bogdana Góreckiego – Skarbnika Gminy Rozprza, pani Beaty Gemel – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy oraz pani Teresy Długosz – nauczyciela bibliotekarza.

 • Tradycyjne Gminne Kiszenie Kapusty za nami

  Październik to według ludowych zwyczajów i obrzędów najlepszy miesiąc na kiszenie kapusty. Jak mówiło ludowe porzekadło kapustę należało ukisić do końca października, gdyż później mogła się zepsuć. Kiszenie kapusty było kiedyś wielkim wydarzeniem, które gromadziło całe rodziny i całe wsie. Obrzęd ten jest również pielęgnowany w naszej Gminie. W tym roku tradycyjne Gminne Święto Kiszenia Kapusty odbyło się w Domu Ludowym w Romanówce i zostało przygotowane przez KGW Romanówka/Stefanówka pod okiem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Gminy Rozprza.

 • Informacja Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian naliczania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza

  Informuję, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdza obecnie organ regulacyjny, tj. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (czyli już nie Rada Gminy jak było to przed wejściem w życie ustawy zmieniającej). Sprawę tę reguluje art. 24 b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

 • Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

  18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

 • Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej "Śpiewajmy dla Niepodległej"

  Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny serdecznie zapraszają na Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej "Śpiewajmy dla Niepodległej", który odbędzie się 14 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich. Początek konkursu zaplanowano o godzinie 13.00.  Po przesłuchaniach uczestników zaplanowano koncert laureatów i Zespołu Fakiry.