Aktualności

  • Syreny mogą zawyć

    Informuje się  że w dniach: 6 czerwca w godz. 9:00 – 18:00 oraz 7 czerwca w godz. 9.00-14.00 na terenie województwa łódzkiego ogłoszono krajowe ćwiczenia RENEGADE/ASREX 17/I”. W trakcie ćwiczeń może odbyć się uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego