Aktualności

 
 • Spotkanie z Policjantami w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie

  W dniu 15 marca 2023r. gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.: sierż. Remigiusza Pacynę – Dzielnicowego Wydziału Prewencji KMP, sierż. sztab. Kamila Koźmińskiego - Dzielnicowego Wydziału Prewencji KMP oraz mł. asp. Kamila  Wybana – przewodnika psa Maxa z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego KMP.

 • Kolejna długo oczekiwana inwestycja w Gminie Rozprza

  Gmina od kilku lat działała aby przebudować drogę w m. Białocin. W tym celu niezbędne było poszerzenie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych uzgodnień. W efekcie tych działań powstał projekt budowlany zakładający rozbudowę drogi wraz z chodnikiem i zjazdami w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu korzystania z drogi. Gmina Rozprza próbowała zrealizować inwestycję ze wsparciem środków budżetu państwa, jednak na szczeblu krajowym nie została ona uznana za zadanie priorytetowe i nie otrzymała dofinansowania.

 • Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dostępny dla osób niedosłyszących

  Dzięki uczestnictwu w projekcie „Akademia samorządowa: Dostępność plus – mazowieckie i łódzkie” nr POWR.02.18.00-00-0173/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy otrzymał nieodpłatnie pętlę indukcyjną.

 • Spotkanie z Tomaszem Habdasem i podsumowanie konkursu "Czytelnik Roku 2022"

  2 marca 2023 r.gościliśmy Tomasza Habdasa, podróżnika i przewodnika górskiego, który opowiedział o najciekawszych miejscach w polskich górach. Spotkanie było także okazją do podsumowania plebiscytu na najaktywniejszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy, którzy w minionym roku wypożyczyli i przeczytali największą liczbę książek. Nagrody i wyróżnienia otrzymało dziesięciu z nich.