Aktualności

 • WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

  Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

  Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

 • 6 września 2020 r. obchodziliśmy 81 rocznicę bitwy o Szosę Piotrkowską w Milejowie.

  Jak co roku, tradycyjnie w pierwszą niedzielę września odbyły się na cmentarzu wojennym w Milejowie uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu spod kościoła parafialnego w Milejowie poprowadzonego przez orkiestrę Marszowo-Koncertową z Milejowa, a następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta poświęcona pamięci poległych żołnierzy oraz pomordowanej ludności cywilnej. Na cmentarzu w Milejowie spoczywa 631 żołnierzy Armii „Łódź” i Armii „Prusy”, którzy polegli w pierwszych dniach września 1939 r. w „Bitwie o Szosę Piotrkowską”.

 • W sobotnie przedpołudnie - 5 września 2020 r. w Ogrodzie Literackim odbyła się kolejna edycja ”Narodowego Czytania”.

  ”. Na spotkanie zaprosili Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy a wśród licznie zebranych osób obecna była m.in. Sekretarz Gminy Rozprza Pani Bożena Nagrodzka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Pani Agata Bartkowska.. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.  Tym razem uczestnicy spotkania odczytali wspólnie fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Dla czytelników przygotowano także kilka innych atrakcji.

 • Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk serdecznie zaprasza w najbliższą niedzielę 6 września 2020 r. na mszę świętą upamiętniające bitwę o Szosę Piotrkowską w Milejowie.

  Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk serdecznie zaprasza w najbliższą niedzielę 6 września 2020 r. na Mszę Świętą upamiętniającą bitwę o Szosę Piotrkowską w Milejowie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.30 przemarszem spod kościoła parafialnego w Milejowie na cmentarz wojskowy, gdzie odprawiona zostanie uroczysta msza święta przy pomniku poległych żołnierzy.

 • 1 września 2020 r. obchodziliśmy 81 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

  81 lat temu, 1-go września 1939 r. o godz. 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, co było początkiem trwającego ponad 6 lat największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości – II wojny światowej.

  W rocznicę wybuchu wojny Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska oddali hołd pomordowanym ofiarom składając wieńce i zapalając znicze pod pomnikami, tablicami oraz obeliskami upamiętniającymi poległych mieszkańców i żołnierzy.