Aktualności

 • „Gajówka Pilica” – wycieczka ekologiczna dla Zwycięzców Rodzinnej Zbiórki Makulatury – za nami

  W minioną sobotę – 5 października 2019 r. Zwycięzcy tegorocznej rodzinnej zbiórki makulatury pod hasłem „Nie spalaj, segreguj, zgnieć i wyrzuć”, przeprowadzonej w ramach realizacji IV Rozprzańskiego Rajdu Ekologicznego pn. „Jeździmy, ale nie dymimy” wzięli udział w wycieczce ekologicznej do miejsca: „Gajówka Pilica”.

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Rozprza ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 • Cztery „Ekopracownie pod chmurką” już otwarte

  W minionych dniach zostały otwarte cztery punkty dydaktyczne utworzone przy: Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie pn.: „Leśne zacisze”, przy Szkole Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy pn.: „Eko-odkrywcy”, przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach pn.: „Eko-klasa” oraz przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi pn.: „Ekologiczny Zagajnik”.

 • biała lista podatników VAT

  1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Jest to tzw. biała lista podatników VAT. Zawiera ona m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi. Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.  Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl.