Aktualności

  • Gmina Rozprza uczestniczy w pracach Grupy Obserwatorów Regionalnych

    W związku przystąpieniem Województwa Łódzkiego do projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywna gospodarowanie zasobami oraz na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, Gmina Rozprza uczestniczy w pracach Grupy Obserwatorów Regionalnych (Stakeholdersów)