Aktualności

  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

    Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

  • Mammo-Med Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki gminy Rozprza na bezpłatne badania mammograficzne

    Mammo-Med Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki gminy Rozprza na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowane przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Badanie odbędzie się w dniu 10.07.2020r. w godzinach 9.00-16.00 na parkingu Urzędu Gminy w Rozprzy.