Tłumacz Migam

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA

od   01 czerwca do 30 czerwca 2015 r.
w Urzędzie Gminy  Rozprza przyjmowane są WNIOSKI
na bezpłatny odbiór, transport
 oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających
AZBEST (eternitu).
O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne
(nie będące przedsiębiorcami)
oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się
z „Regulaminem ...”.
Wzór wniosku można otrzymać w siedzibie

 Urzędu Gminy Rozprza

oraz pobrać ze strony internetowej www.rozprza.pl.


Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie

Gminy Rozprza pokój nr 7.


Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 44 649 61 08 w 18
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

DOCwniosek o eternit.doc (42,00KB)